Chwilio'r wefan
English
Road works

Cynllun rheoli'r priffyrdd

Gwybodaeth a chynlluniau strategol y priffyrdd.

Mae Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am gynnal a chadw 1091 km (676 milltir) o ffyrdd cerbydau a llwybrau troed priffyrdd a fabwysiadwyd yn ei ffiniau, gan sicrhau bod yr holl faterion cynnal a chadw a rheoli priffyrdd yn cael eu gwneud yn effeithiol.

Mae'r cyngor yn cynnal a chadw'r prif ffyrdd a fabwysiadwyd mewn sawl ffordd:

  • Mae gan y cyngor raglen cynnal a chadw strwythurol flynyddol o waith cynlluniedig, sy'n cynnwys ailwynebu ffyrdd a chynlluniau ail-greu palmentydd.
  • Mae cyllideb i gynnal atgyweiriadau bach i ardaloedd o ddirywiad cyffredinol, megis difrod i balmentydd a ffyrdd.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM