Chwilio'r wefan
English

Childcare Offer for Wales payments will continue even if children do not attend due to coronavirus isolation.

Gohiriwyd Cynnig Gofal Plant Cymru i'r holl geisiadau newydd ar 1 Ebrill, a daw'r cyllid i ben ar yr wythnos sy'n dod i ben ar 19 Mehefin 2020 i bawb.

Please refer to the following link: Childcare offer payments will continue

Lady and child

Cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth

Mewn ymateb i COVID-19, bydd gan weithwyr allweddol sy'n rhieni i blant cyn oed ysgol sy'n byw yn Abertawe fynediad at ofal plant a ariennir tan Awst 2020.

Datganiad cymhwysedd parhaus

Mae Cyngor Abertawe yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu'r cynnig 30 awr o ofal plant a ariennir yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM