Chwilio'r wefan
English
Lady and child

Cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth

Bydd teuluoedd sy'n gweithio a phlant 3 a 4 oed yn cael mynediad i ofal plant hyblyg am ddim, a fydd ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol.

Bydd yn mynd law yn llaw ag addysg cyfnod sylfaen y mae gan bob plentyn 3 a 4 oed fynediad iddi eisoes. Mae'r awdurdodau peilot hefyd yn cynnwys Gwynedd, Sir Fon, Sir y Fflint, Blaenau Gwent a Rhondda Cynon Taf. Bydd ardaloedd eraill a fydd yn mabwysiadu'r cynllun hyn yn gynnar hefyd yn cael eu cynnwys wrth i'r gwaith i gynnal y cynllun peilot fynd rhagddo.

Rydym yn hapus iawn bod Abertawe wedi cael ei ddewis gan fod y peilot yn golygu y byddwn yn datblygu'r cynllun ar gam cynnar ac yn elwa o ddysgu'r gwersi y byddwn hefyd yn eu rhannu a Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eraill.  Mae'r cynnig gofal plant ar waith ar hyn o bryd yn wardiau etholiadol Dynfant, Penclawdd, West Cross, Treforys, Llangyfelach, Gorseinon, Pontarddulais, Llansamlet, Tre-gŵyr a Phenllergaer

PDF Document Cwestiynau cyffredin i rieni yn yr ardaloedd peilot (PDF, 203KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Apply online welsh button

Bydd y cyngor yn gweithio gyda'i bartneriaid i nodi ardaloedd dalgylch ysgolion priodol i gynnal y prosiect peilot ynddynt. Byddwn hefyd yn gweithio gyda nifer o bartneriaid gan gynnwys ymgysylltu a rhieni a'u cynnwys wrth ddatblygu'r cynllun. Caiff mwy o fanylion ynglyn a'r peilot, gan gynnwys yr ardaloedd dynodedig a'r amserlenni eu cyhoeddi y ystod y misoedd nesaf gan ddilyn trafodaeth bellach a Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn a gofal plant, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe.


Mae Cyngor Abertawe'n disgwyl bod mewn sefyllfa i gyflwyno'r Cynnig Gofal Plant ar draws Abertawe rhwng mis Medi 2018 a mis Ionawr 2019.

Mae manylion rhagarweiniol yr ardaloedd arfaethedig a fydd yn derbyn y cynnig fel a ganlyn:

Agorodd ceisiadau ym mis Awst 2018

Rhagwelir y bydd ceisiadau'n agor ym mis Tachwedd 2018

Rhagwelir y bydd ceisiadau'n agor ym mis Ionawr 2018

MynyddbachBonymaenYstumllwynarth
GladnwrTownhillGwyr
CwmbwrlaUplandsFairwood
Killay NorthCastellLlandeilo Ferwallt
Killay SouthSt ThomasMayals
Mawr Pennard
Sgeti Newton
Clydach  

Ehangu parhaus y Cynnig Gofal Plant a ariennir gan y Llywodraeth ar ôl mis Medi 2018


Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i glywed gan rieni a darparwyr er mwyn llywio'r cynnig gofal plant. Gallwch rannu'ch profiadau gofal plant gyda Lywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu'r cynnig.

Gall rhieni a darparwyr fynd i dudalen ganlynol ar wefan Llywodraeth Cymru.

Fel arall, gellir e-bostio Llywodraeth Cymru'n uniongyrchol yn: TrafodGofalPlant@Cymru.gsi.gov.uk

Neu gellir ysgrifennu i'r adran yn y cyfeiriad canlynol:

Tim Gofal Plant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Ail Lawr, Craidd y Gogledd
Caerdydd
CF10 3NQ
 
Wedi'i bweru gan GOSS iCM