Chwilio'r wefan
English
VDU

Cyrsiau am ddim i ddechreuwyr

Mae ein cyrsiau i bobl â phrofiad cyfyngedig, neu ddim profiad o gwbl, o ddefnyddio cyfrifiaduron.

Cynhelir y cyrsiau dros 5 wythnos ar yr un diwrnod ac ar yr un amser bob wythnos - bydd yr holl sesiynau'n para 2 awr. 

Ystafell TG Dysgu Abertawe

Cyrsiau cyfrifiadurol am ddim 2019 - archebu ar-lein neu ffon 01792 637101.

Ty Cyfeillgawrch

Cyrsiau cyfrifiadurol am ddim 2019 - archebu ar-lein neu ffon 01792 637101.

Llyfrgell Treforys

Cyrsiau cyfrifiadurol am ddim 2019 - archebu ar-lein neu ffon 01792 637101.

Canolfan Ddinesig - Llyfrgell Ganolog Abertawe

Cyrsiau cyfrifiadurol am ddim 2019.

Llyfrgell Gorseinon

Cyrsiau cyfrifiadurol am ddim 2019 - archebu ar-lein neu ffon 01792 637101.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM