Chwilio'r wefan
English
brwsh paent

Addysg i oedolion - gyrsiau celf a chrefft

Canfyddwch eich doniau gyda sgil newydd.

Caligraffeg i Ddechreuwyr a'r rhai sy'n datblygu

Dysgwch am lythyrau ffurfweddu caligraffeg fodern, gan gynnwys beth i'w ddefnyddio, sut i redeg a chreu ffurfiau llythrennau cyffrous, gan gyfuno llythyrau gyda chefndiroedd lliwgar i greu prosiectau personol.

Lluniadu a phaintio i bawb

Dysgu neu ymarfer y sgiliau sylfaenol i wella eich lluniadu a'ch paentio.

Arlunio a pheintio - gallu cymysg

Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau darlunio a phaentio gan ddefnyddio llinell, tôn, gwead a lliw i gwblhau ymarferion a gwaith celf gorffenedig.

Gwneud printiau

Dysgu sut i greu amrywiaeth eang o ddelweddau trwy dechnegau gwneud printiau.

Lluniadu ar gyfer dechreuwyr absoliwt

NEWYDD AR GYFER 2018 ymarfer celf a gwerthfawrogiad celf ar gyfer dechreuwyr absoliwt.

Crosio

Mae'r cwrs hwn yn addas i ddechreuwyr a myfyrwyr canolradd. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol.

Brodwaith a chrefft nodwydd

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys amrywiaeth eang o frodwaith traddodiadol a modern.

Gwneud dillad a chrefft nodwydd

Dosbarth anffurfiol sy'n cynnwys gwneud ffrogiau, dodrefn meddal, a chrefftau e.e. tapestri, brodwaith, clytwaith a chwiltio.

Gwneud les

Cwrs arddull gweithdy cymysg.

Gwnio arddull cartref

Dysgwch ddefnyddio peiriant gwnio ar gyfer dechreuwyr.

Gwneud dillad ar gyfer dysgwyr canolradd

Dosbarth ar gyfer Dysgwyr Canolradd i ddatblygu sgiliau i lefel uwch.

Gwneud dillad a chrefft nodwydd i ddechreuwyr

Mae'r cwrs yn cyflwyno sgiliau i fynd i'r afael ag amrywiaeth o brosiectau ar gyfer gwneud dillad sylfaenol gan ddefnyddio patrymau masnachol. Cewch ddysgu am ffabrigau, a thechnegau torri a gwnïo.

Celf flordau - lefel uwch

Yn ystod y cwrs 10 wythnos hwn byddwch yn dysgu mwy am y sgiliau a'r technegau uwch y mae eu hangen i greu trefniadau blodau blaengar.

Celf flodau i ddechreuwyr

Yn ystod y cwrs 10 wythnos hwn byddwch yn dysgu'r sgiliau sylfaenol a'r technegau y mae eu hangen i greu trefniadau traddodiadol a chyfoes â blodau.

Blodeuwriaeth

Yn ystod y cwrs 10 wythnos hwn byddwch yn dysgu'r sgiliau a'r technegau hanfodol y mae eu hangen i fod yn werthwr blodau gan brofi gweithgarwch ac arferion dyddiol gweithle'r gwerthwr blodau.

Caligraffeg - Canolradd

Dysgwch am lythyrau ffurfweddu caligraffeg fodern, gan gynnwys beth i'w ddefnyddio, sut i redeg a chreu ffurfiau llythrennau cyffrous, gan gyfuno llythyrau gyda chefndiroedd lliwgar i greu prosiectau personol.

Gwneud dillad a chrefft nodwydd i'r rhai sydd eisiau gwella

Dosbarth anffurfiol ar gyfer dysgwyr sydd eisiau gwella a datblygu eu sgiliau yng ngwneud dillad, dodrefn medal, neu crefftiau e.e. tapestri, brodwaith, gwaith patsio a cwiltio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM