Chwilio'r wefan
English
slr camera

Addysg i oedolion - cyrsiau ffotograffiaeth ddigidol

Dysgwch sut i dynnu llun gwych neu addasu lluniau ar gyfer effeithiau newydd.

Yr ystafell dywyll ddigidol i ddechreuwyr

Darganfyddwch y nifer fawr o offer sydd wedi'u cynnwys mewn pecynnau golygu lluniau digidol a all wella a chywiro ffotograffau.

Yr ystafell dywyll ddigodol am rhai sy'n gwella

Darganfyddwch ymhellach y nifer fawr o offer sydd wedi'u cynnwys mewn pecynnau golygu lluniau digidol a all wella a chywiro ffotograffau.

Gweithdy digidol creadigol

Tynnwch luniau awyr agored, gan weithio i themau a thechnegau amrywiol.

Rheoli camera yn greadigol

Dysgu pob agwedd ar reoli camerau sydd eu hangen i gynhyrchu delweddau gyda hyder technegol.

Rheoli camera yn greadigol am rhai sy'n gwella

Dysgwch agweddau datblygedig ar reoli camerau i gynyddu eich cymhwysedd technegol wrth gynhyrchu delweddau o ansawdd uchel.

Ffotograffiaeth digidol am lefel uwch

Bydd y dosbarth hwn yn addas i chi os ydych chi am ddatblygu eich portffolio gwaith eich hun, yn seiliedig ar eich diddordebau mewn ffotograffiaeth.

Ffotograffiaeth digidol am rhai sy'n gwella

Mae'r dosbarth hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes yn gymwys gan ddefnyddio pob gosodiad camera gan gynnwys ISO / cydbwysedd gwyn ac sydd a dealltwriaeth dda o gyfansoddiad.

Ffotograffiaeth digidol am ddechreuwyr

Mae'r gweithdy ymarferol hwn yn gyflwyniad i ffotograffiaeth ddigidol a bydd yn helpu myfyrwyr i ddeall eu hoffer a'u swyddogaethau camera sylfaenol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM