Chwilio'r wefan
English
Tablet

Cyrsiau tabled am ddim i ddechreuwyr

Mae ein cyrsiau ar gyfer pobl sydd ag ychydig o brofiad o ddefnyddio iPads neu dabledau android neu ddim profiad o gwbl. Mae'r holl gyrsiau bellach yn llawn.

Cynhelir y cyrsiau dros 5 wythnos ar yr un diwrnod ac ar yr un amser bob wythnos. Bydd pob sesiwn yn ddwy awr a'r uchafswm fydd 5 person. Bydd y sesiynau wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion unigol pobl.

Cynhelir y rhaglen sefydledig hon o gyrsiau mewn llyfrgelloedd amrywiol ar draws Abertawe.

Cysylltwch a'r adran Lifelong learning i gadw lle - 01792 637101.

Ty Cyfeillgawrch

Cyrsiau dabled am ddim 2019 - archebu ar-lein neu ffon 01792 637101.

Llyfrgell Brynhyfryd

Cyrsiau dabled am ddim 2019 - archebu ar-lein neu ffon 01792 637101.

Llyfrgell Cila

Cyrsiau dabled am ddim 2019 - archebu ar-lein neu ffon 01792 637101.

Llyfrgell Clydach

Cyrsiau dabled am ddim 2019 - archebu ar-lein neu ffon 01792 637101.

Llyfrgell Oystermouth

Cyrsiau dabled am ddim 2019 - archebu ar-lein neu ffon 01792 637101.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM