Chwilio'r wefan
English
Tablet

Cyrsiau tabled am ddim i ddechreuwyr

Mae ein cyrsiau ar gyfer pobl sydd ag ychydig o brofiad o ddefnyddio iPads neu dabledau android neu ddim profiad o gwbl. Mae'r holl gyrsiau bellach yn llawn.

Cynhelir y cyrsiau dros 5 wythnos ar yr un diwrnod ac ar yr un amser bob wythnos. Bydd pob sesiwn yn ddwy awr a'r uchafswm fydd 5 person. Bydd y sesiynau wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion unigol pobl.

Cynhelir y rhaglen sefydledig hon o gyrsiau mewn llyfrgelloedd amrywiol ar draws Abertawe.

Cysylltwch a'r adran Lifelong learning i gadw lle.

Ty Cyfeillgawrch

Cyrsiau dabled am ddim 2019.

Llyfrgell Brynhyfryd

Cyrsiau dabled am ddim 2019.

Llyfrgell Cila

Cyrsiau dabled am ddim 2019.

Llyfrgell Clydach

Cyrsiau dabled am ddim 2019.

Llyfrgell Oystermouth

Cyrsiau dabled am ddim 2019.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM