Toglo gwelededd dewislen symudol

Dîm Byw'n Annibynnol

Mae'r Tîm Byw'n Annibynnol yn darparu amrywiaeth o gymorth i bobl sy'n defnyddio taliadau uniongyrchol. Mae eu holl wasanaethau o ran Taliadau Uniongyrchol am ddim.

 • Cyfeiriad
  • Civic Centre
  • Oystermouth Road
  • Abertawe
  • SA1 3SN
  • United Kingdom
 • Rhif ffôn01792 636445

Mae staff sydd wedi derbyn hyfforddiant arbennig ar gael i roi'r holl wybodaeth, cyngor a chefnogaeth y bydd eu hangen arnoch. Mae eu gwasanaeth yn cynnwys:

 • datblygu ac adolygu'ch Cynllun Cefnogi gyda chi
 • cymorth ymarferol gyda recriwtio a chyflogi staff
 • gwasanaeth brocera i'ch helpu i gael y gwasanaeth mwyaf priodol gan asiantaeth gefnogi 
 • cyngor ar iechyd a diogelwch.
Close Dewis iaith