Chwilio'r wefan
English

Cytundeb partneriaeth yr awdurdod lleol ac ysgolion

Yn ôl Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Cyntundebau Partneriaeth) (Cymru) 2007, mae'n ofynnol i gytundebau partneriaeth rhwng awdurdodau lleol ac ysgolion bara am dair blynedd ac yna gael eu hadolygu.

Mae'r trydydd Cytundeb Partneriaeth Awdurdod Lleol/Ysgolion ar gyfer 2016-2019 yn seiliedig ar yr adolygiad diwethaf o'r cytundeb yn 2014.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am y cytundeb partneriaeth, cysylltwch â Sarah Hughes - Pennaeth yr Uned Gwella a Monitro

Wedi'i bweru gan GOSS iCM