Toglo gwelededd dewislen symudol

Datblygu partneriaethau effeithiol

Mae angen ymroddiad, ymddiriedaeth a pharch gan y ddau barti ar unrhyw bartneriaeth (er mwyn iddi fod yn effeithiol).

Er mwyn i blant gael y budd mwyaf o'u haddysg, mae'n hanfodol datblygu perthnasoedd cadarnhaol rhwng eu rheini a'r ysgol.

Dyma bum elfen bwysicaf partneriaeth:

 1. Hawliau
 2. Cyfrifoldebau
 3. Perthnasoedd
 4. Adnoddau
 5. Gwirionedd

Hwylusir partneriaethau effeithiol gan y canlynol:

 • Mae pob partner yn cydnabod y sgiliau, y profiadau a'r wybodaeth wahanol sydd gan bob un o'r partneriaid eraill.
 • Mae pob partner yn gwerthfawrogi sgiliau, profiad a gwybodaeth y partneriaid eraill.
 • Mae'r holl bartneriaid yn cydnabod yr angen am fewnbwn pob un o'r partneriaid.
 • Mae pob partner yn teimlo y caiff ei werthfawrogi.

Mae'r pedwar ffactor allweddol hyn hefyd yn hanfodol i helpu gwaith partneriaeth. (Maent hefyd yn cynorthwyo i leihau gwrthdaro ac anghytuno):

 1. Cyd-ddealltwriaeth
 2. Ymddiriedaeth
 3. Parch
 4. Empathi rhwng yr holl barteriaid.
Close Dewis iaith