Chwilio'r wefan
English
Group in hand

Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Abertawe

Mae'r bartneriaeth, o dan arweiniad Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe, yn cynnwys gwahanol randdeiliaid allweddol, yn amrywio o ddarparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol annibynnol i'r sector gwirfoddol, neu sefydliadau ac asiantaethau eraill sy'n cyfrannu at waith cyflogwyr a staff gofal cymdeithasol.

Cewch fwy o wybodaeth am waith Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Abertawe (SCWDP) a sut rydym yn hyrwyddo'r sector Gofal Cymdeithasol yn Abertawe.


Cyrsiau hyfforddi a chymwysterau gofal cymdeithasol

Gallwch gael mwy o wybodaeth hefyd am ein cyrsiau hyffordi  yn ogystal â gwybodaeth am  gymwysterau gofal cymdeithasol. .


Cysylltwch â ni

I gael gwybodaeth bellach, gallwch gysylltu â Vickie Lawday drwy e-bostio Vickie.lawday@abertawe.gov.uk neu ffonio 01792 543899

Cymwysterau Gofal Cymdeithasol

Mae Cyngor Gofal Cymru (CGC), ar y cyd â Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn pennu, o fewn Fframwaith Cymwysterau, y cymwysterau angenrheidiol a'r rhai a argymhellir ar gyfer swyddi gofal cymdeithasol.

Ynglŷn ag SCWDP

Mae SCWDP Abertawe yn cynrychioli'r sector gofal cymdeithasol yn yr ardal a wasanaethir gan Ddinas a Sir Abertawe.

Cyrsiau hyfforddi gofal cymdeithasol SCWDP Abertawe

Manylion am y cyrsiau hyfforddi sy'n cael eu cynnig gan Bartneriaeth Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Abertawe (SCWDP)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM