Chwilio'r wefan
English
Paper with holes at the top

Datganiadau dylunio a mynediad

Newidiodd y gofyniad statudol i gyflwyno Datganiad Dylunio a Mynediad (DAS) gyda'r rhan fwyaf o geisiadau caniatâd cynllunio ac adeiladau rhestredig ar 16 Mawrth 2016. Mae'r adran hon yn nodi'r gofynion diwygiedig pan fo angen DAS a'r hyn y mae'n rhaid iddo ei gynnwys.

Bydd y gofyniad i gyflwyno DAS gyda chais cynllunio bellach yn gymwys i'r mathau canlynol o geisiadau cynllunio'n unig:

  • Yr holl geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau SYLWEDDOL AC EITHRIO'R rhai ar gyfer gweithrediadau mwyngloddio; datblygiadau gwastraff; llacio neu ddiwygio amodau (ceisiadau adran '73') a cheisiadau ar gyfer newid ffisegol o ran defnydd tir neu adeiladau.
    PDF Document Diffiniad o ddatblygiad sylweddol & isafswm cynnwys gofynnol DAS (PDF, 5KB)Yn agor mewn ffenest newydd
  • Pob cais cynllunio ar gyfer datblygu mewn ardal gadwraeth neu safle treftadaeth y byd sy'n cynnwys darparu un neu fwy annedd neu greu arwynebedd llawr 100 metr sgwâr (gros) neu fwy.
  • Yr holl geisiadau ar gyfer caniatâd adeiladau rhestredig (LBC).

Os ydych yn ansicr, rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â'r is-adran ceisiadau cynllunio i gadarnhau a oes angen datganiad dylunio a mynediad.

Mae'r gofyniad am ddatganiad dylunio a mynediad a chynnwys dogfennau o'r fath yn rhan o Orchymyn Gweithdrefn Rheoli Datblygiadau Gwlad a Thref (Cymru) (Diwygiad) 2016. Mae arweiniad ar ddatganiadau dylunio a mynediad wedi'i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Sylwer, os bydd angen datganiad dylunio a mynediad ac nid yw'n cael ei gyflwyno, ni fydd y cais cynllunio'n ddilys. Yn ogystal, os nad yw cynnwys y datganiad dylunio a mynediad yn mynd i'r afael yn iawn â'r cynnwys gofynnol, ni fydd y cais yn ddilys.  

Lle bynnag y bo'n bosib, dylid cytuno ar gwmpas a chynnwys datganiad dylunio a mynediad yn y cyfnod cyn cyflwyno cais datblygu i sicrhau yr ymdrinnir â'r holl faterion perthnasol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi ffonio'r is-adran ceisiadau cynllunio drwy ffonio 01792 635701 neu e-bostio cynllunio@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM