Chwilio'r wefan
English
laptop

Dewch arlein Abertawe (cyrsiau cyfrifiadur am ddim)

Am fynd ar-lein, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Mae gennym gyrsiau cyfrifiadur a sesiynau galw heibio am ddim i'ch helpu.

Get Swansea onlineCynhelir y cyrsiau dros 5 wythnos ar yr un diwrnod ac ar yr un amser bob wythnos - bydd yr holl sesiynau'n para 2 awr.  

Ffoniwch dysgu gydol oes ar 01792 637101 i gadw lle.

 

Dyddiad

Amser

Cwrs

Lleoliad

Archebu ar-lein

Dyddiadau eraill

Dydd Llun 11 Tachwedd 2019

9.15am - 11.15am

Cyfrifiadur

2.1.17a Ystafell TG Dysgu Abertawe Y Ganolfan Ddinesig

Book now

Y Ganolfan Ddinesig - Ystafell TG Dysgu Abertawe
Dydd Llun 11 Tachwedd 2019

2.00pm - 4.00pm

Cyfrifiadur

Ty Cyfeillgawrch

Book now

Cyrsiau cyfrifiadurol - Ty Cyfeillgawrch
Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019

10.00am - 12.00pm

Cyfrifiadur

Llyfrgell Pontarddulais

Llawn

 
Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019

1.15pm - 3.15pm

Cyfrifiadur

Y Ganolfan Ddinesig - Llyfrgell Ganolog Abertawe

Book now

Cyrsiau cyfrifiadurol - Y Ganolfan Ddinesig - Llyfrgell Ganolog Abertawe

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019

9.30am - 11.30am

Dabled

Ty Cyfeillgawrch

Book now

Cyrsiau dabled - Ty Cyfeillgawrch

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019

4.30pm - 6.30pm

Cyfrifiadur

2.1.17a Ystafell TG Dysgu Abertawe y Ganolfan Ddinesig

Book now

Y Ganolfan Ddinesig - Ystafell TG Dysgu Abertawe

Dydd Iau 14 Tachwedd 2019

9.15am - 11.15am

Dabled

Llyfrgell Oystermouth

Llawn

 

Dydd Iau 14 Tachwedd 2019

12.15pm 2.15pm

Cyfrifiadur

2.1.17a Ystafell TG Dysgu Abertawe y Ganolfan Ddinesig

Book now

Y Ganolfan Ddinesig - Ystafell TG Dysgu Abertawe

Dydd Iau 14 Tachwedd 2019

12.30pm - 2.30pm

Cyfrifiadur

Llyfrgell Tregorys

Book now

Cyrsiau cyfrifiadurol - Llyfrgell Treforys

Dydd Gwener 15 Tachwedd 20199.30am - 11.30amCyfrifiadurY Ganolfan Ddinesig - Llyfrgell Ganolog Abertawe Book now Cyrsiau cyfrifiadurol - Y Ganolfan Ddinesig - Llyfrgell Ganolog Abertawe
Dydd Gwener 15 Tachwedd 20191.30pm - 3.30pmDabledLlyfrgell BrynhyfrydLlawnCyrsiau dabled - Llyfrgell Brynhyfryd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM