Chwilio'r wefan
English
laptop

Dewch arlein Abertawe (cyrsiau cyfrifiadur am ddim)

Am fynd ar-lein, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Mae gennym gyrsiau cyfrifiadur a sesiynau galw heibio am ddim i'ch helpu.

Get Swansea onlineCynhelir y cyrsiau dros 5 wythnos ar yr un diwrnod ac ar yr un amser bob wythnos - bydd yr holl sesiynau'n para 2 awr.  

Ffoniwch dysgu gydol oes ar 01792 470171 i gadw lle.

Dyddiad

Amser

Cwrs

Lleoliad

Archebu ar-lein

Dyddiadau eraill

Dydd Llun 2
Medi 2019

9.15-11.15

Cyfrifiadur

2.1.17a Ystafell TG Dysgu Abertawe
Y Ganolfan Ddinesig

Book now

Y Ganolfan Ddinesig - Ystafell TG Dysgu Abertawe
Dydd Llun 2
Medi 2019

10.00-12.00

CyfrifiadurLlyfrgell Townhill

Book now

Cyrsiau cyfrifiadurol - Llyfrgell Townhill
Dydd Llun 2
Medi 2019

1.30pm-3.30pm

Cyfrifiadur

Llyfrgell Clydach

Book now

Cyrsiau cyfrifiadurol - Llyfrgell Clydach
Dydd Mawrth 3
Medi 2019

13.15-15.15

CyfrifiadurY Ganolfan Ddinesig - Llyfrgell Ganolog Abertawe

Book now

Cyrsiau cyfrifiadurol - Y Ganolfan Ddinesig - Llyfrgell Ganolog Abertawe

Dydd Mercher 4
Medi 2019

16.30-18.30

Cyfrifiadur2.1.17a Ystafell TG Dysgu Abertawe
Y Ganolfan Ddinesig

Book now

Y Ganolfan Ddinesig - Ystafell TG Dysgu Abertawe

Dydd Iau 5
Medi 2019

9.15-11.15

Dabled

Llyfrgell Ystumllwynarth

Cwrs yn llawn

Cyrsiau dabled - Llyfrgell Oystermouth

Dydd Iau 5
Medi 2019

12.15-14.15

Cyfrifiadur2.1.17a Ystafell TG Dysgu Abertawe
Y Ganolfan Ddinesig

Book now

Y Ganolfan Ddinesig - Ystafell TG Dysgu Abertawe

Dydd Iau 5
Medi 2019

12.30-14.30

CyfrifiadurLlyfrgell Treforys

Book now

Cyrsiau cyfrifiadurol - Llyfrgell Treforys

Dydd Gwener 6
Medi 2019

9.30-11.30

CyfrifiadurY Ganolfan Ddinesig - Llyfrgell Ganolog Abertawe

Book now

Cyrsiau cyfrifiadurol - Y Ganolfan Ddinesig - Llyfrgell Ganolog Abertawe

Dydd Gwener 6
Medi 2019

13.30-15.30

DabledLlyfrgell Brynhyfryd

Cwrs yn llawn

Cyrsiau dabled - Llyfrgell Brynhyfryd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM