Chwilio'r wefan
English
Star

Pam dewis Maethu Abertawe?

Gallwch gael gwybodaeth am yr hyn y gallwn ni ei gynnig i chi fel gofalwr maeth ar gyfer yr Awdurdod Lleol a'r hyn y mae ein gofalwyr maeth yn ei ddweud am Faethu Abertawe!

Manteision Maethu gyda'r awdurdod lleol

Mae'r holl blant mewn gofal yn "derbyn gofal" gan eu hawdurdod lleol. Felly cyfrifoldeb Maethu Abertawe yw dod o hyd i gartrefi addas i blant a phobl ifanc. Rydym yn credu y gallwn ddarparu canlyniadau gwell i blant ac i'n gofalwyr trwy gynyddu ein cronfa o ofalwyr Maethu Abertawe.

Yr hyn mae ein gofalwyr maeth yn ei ddweud

Yr hyn mae ein gofalwyr maeth yn ei ddweud amdanom...

Wedi'i bweru gan GOSS iCM