Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Digwyddiadau yn y Brangwyn

Gwybodaeth am ba ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd i ddod yn y Brangwyn.

Mae iechyd a lles ein cwsmeriaid, ein gweithwyr a'n hartistiaid o'r pwys mwyaf i ni yma yn Neuadd Brangwyn.

Oherwydd cyngor diweddar gan y Llywodraeth rydym yn drist iawn i gyhoeddi y byddwn yn cau Neaudd Brangwyn ar unwaith.

Rydym yn monitro'r sefyllfa'n ofalus a byddwn yn parhau i adolygu polisïau ac arferion yn unol â chanllawiau swyddogol wrth iddynt ddatblygu, ond yn y cyfamser bydd y lleoliad ar gau tan ddiwedd mis Ebrill. Ar yr adeg hwnnw byddwn yn anfon diweddariad am y sioeau sydd i ddilyn.

Mae unrhyw sioeau a drefnwyd ar gyfer y cyfnod hwn wedi'u gohirio nes clywir yn wahanol. Rydym yn gweithio gyda hyrwyddwyr y sioeau a ohiriwyd i'w haildrefnu ar gyfer dyddiad yn y dyfodol. Os oes gennych docynnau ar gyfer unrhyw un o'r sioeau hyn bydd eich tocynnau'n ddilys ar gyfer y dyddiadau a aildrefnwyd a byddwch yn cadw'r un seddi.

Rydym yn diweddaru'n gwefan yn barhaol ac unwaith y byddwn yn cytuno ar ddyddiad amgen, caiff y dyddiadau newydd eu cyhoeddi yma - www.abertawe.gov.uk/swanseagrandtheatre/CoronavirusPostponements

Ar ôl eu cyhoeddi, os na allwch ddod ar y dyddiad newydd, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu trafod eich opsiynau gyda chi: Swansea.grandreservations@swansea.gov.uk

Y chi, ein cwsmeriaid ffyddlon, fydd y cyntaf i wybod os bydd unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau dros yr wythnosau nesaf.

Heddiw yw 7 Ebrill 2020
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Lunchtime Organ
7 Ebrill 2020
Neuadd Brangwyn
12.45PM. Until 1.30pm
Cerddoriaeth organ amser cinio am ddim.
BBC NOW St Matthew Passion
9 Ebrill 2020
Neuadd Brangwyn
7.30PM.
Mae Bach yn sianelu trasiedi a rhagoriaeth y Dioddefaint yn un campwaith ingol.e.
Piano Recital
15 Ebrill 2020
Neuadd Brangwyn
12.45PM.
Cerddoriaeth Piano Amser Cinio Lyn Mackay
Cirque Enfant
17 Ebrill 2020
Neuadd Brangwyn
2.00PM.
Mae Cirque Enfant yn syrcas cabaret llanw hwyl ac egni difyr i'r teulu cyfan.
Lunchtime Organ
24 Ebrill 2020
Neuadd Brangwyn
12.45PM. Until 1.30pm
Cerddoriaeth organ amser cinio am ddim.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM