Toglo gwelededd dewislen symudol

The Disabilities Trust

Elusen genedlaethol sy'n darparu gofal, darpariaeth ailsefydlu ac atebion cymorth i bobl a chanddynt namau corfforol difrifol, anaf i'r ymennydd ac anawsterau dysgu, yn ogystal â phlant ac oedolion ag awtistiaeth. Mae pobl wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud ac mae ein gwasanaethau ar draws y wlad yn cynnwys llety presewyl a adeiladwyd at y diben, tai cymunedol, gofal seibiant, addysg arbennig a gwasanaethau galluogi cymdeithasol er mwyn mwyafu annibyniaeth pob unigolyn.

Close Dewis iaith