Chwilio'r wefan
English
Information

Coronafeirws a diweddariadau gofal cymdeithasol

Diweddariadau ar sut bydd Coronafeirws yn effeithio ar wasanaethau gofal cymdeithasol.

Cymorth brys gan y Gwasanaethau Cymdeithasol gyda'r nos ac ar benwythnosau

Mae gan y Gwasanaethau Cymdeithasol Dîm Dyletswydd Brys (TDB) yn Abertawe sydd ar ddyletswydd ar:

  • nosweithiau yn ystod yr wythnos (rhwng 5.00pm ac 1.00am, nos Lun i nos Iau, ac o 4.30pm i 1.00am nos Wener)
  • penwythnosau rhwng 9.00am ac 1.00am

Rhwng 1.00am a 9.00am, mae un person ar ddyletswydd ar gyfer argyfyngau difrifol yn unig.

Mae'r TDB ond yn gallu delio â sefyllfaoedd argyfwng na allant aros tan y diwrnod canlynol. Fel arfer bydd y tîm yn darparu gwybodaeth a chyngor i gadw'r sefyllfa'n ddiogel tan y diwrnod canlynol. Dim ond yn yr achosion mwyaf anodd neu argyfyngus y bydd ymweliad gan weithiwr cymdeithasol.

Gallwch ffonio'r Tîm Dyletswydd Brys ar 01792 775501.

Rhagor o wybodaeth am y Tîm Dyletswydd Brys

 

Cymorth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod oriau gwaith arferol

Gellir cysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth Cyngor a Chymorth Integredig i Blant a Theuluoedd drwy ffonio 01792 635700 neu e-bostio: mynediadiwybodaeth@abertawe.gov.uk ond gan fod y tîm GCaChI yn derbyn nifer digynsail o alwadau, oni bai fod eich galwad yn ymwneud â risg sylweddol o niwed neu risg i fywyd plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â ni drwy e-bost.

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Gwybodaeth Cyngor a Chymorth Integredig i Blant

Gellir cysylltu â'r Pwynt Mynediad Cyffredin ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol i oedolion a gofalwyr drwy ffonio 01792 636519 neu e-bostio pmc@abertawe.gov.uk. Fodd bynnag, gan eu bod yn derbyn nifer digynsail o alwadau, gofynnwn i chi beidio ag aros ar y llinell ffôn oni bai fod yr alwad yn ymwneud â risg o niwed neu risg i fywyd rhywun, a chysylltwch â ni drwy e-bost yn lle. Ond, os nad oes gynnych fynediad at e-bost, arhoswch ar y llinell a byddwn yn ateb cyn gynted â phosib.

Rhagor o wybodaeth am y Pwynt Mynediad Cyffredin

Wedi'i bweru gan GOSS iCM