Chwilio'r wefan
English

Dolenni

Cysylltwch â niMabwysiadu a Maethu BAAF 

Mabwysiadau a Maethu BAAFYn agor mewn ffenest newydd yw prif gymdeithas aelodaeth fabwysiadu a maethu'r DU. Mae'n hyrwyddo'r safonau arfer gorau mewn mabwysiadu, maethu a gwasanaethau gofal plant yn y meysydd gwaith cymdeithasol, iechyd a chyfreithiol a chyda chyrff proffesiynol eraill ar ran plant sydd wedi'u gwahanu o'u teuluoedd geni.

Y Rhwydwaith Maethu

Y Rhwydwaith MaethuYn agor mewn ffenest newydd yw prif elusen y DU ar gyfer gofal maeth. Maent yn ymroddedig i wella gofal maeth. Mae ganddynt wefan ac ap Mentro Maethu dwyieithog hefyd i roi cefnogaeth i ofalwyr a gofalwyr maeth gyda syniadau i ddiddanu'r teulu cyfan dros y gwyliau.

Maethu Cymru

Maethu CymruYn agor mewn ffenest newydd Mae'r holl blant mewn gofal yn 'derbyn gofal' gan eu hawdurdod lleol, ac nid gan Asiantaethau Maethu Annibynnol (AMA). Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw dod o hyd i gartrefi addas iddynt. Mae 15 o awdurdodau lleol ledled Cymru wedi dod ynghyd i gynyddu nifer y gofalwyr maeth a gymeradwyir gan gynghorau, gyda ffocws penodol ar ddenu pobl i ofalu am blant 10+ oed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM