Chwilio'r wefan
English
Motorbike

Dragon Rider Cymru

Cyrsiau i yrwyr beiciau modur sydd â thrwydded lawn. Bydd y cwrs yn gwella eich sgiliau a allai gael gostyngiad ar eich yswiriant.

Menter hyfforddiant ar ôl y prawf yw Dragon Rider, sy'n dilyn maes llafur Cynllun Gwella Beicwyr y DVSAYn agor mewn ffenest newydd ac mae'n datblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder beicwyr. Bydd hyfforddwyr cymwysedig yn rhannu eu profiad arbenigol ac yn annog beicwyr sy'n helpu i feithrin perthnasoedd da a chefnogi beicwyr eraill. 

Mae'r cwrs yn addas i bob beiciwr â thrwydded lawn sydd:

  • wedi pasio'i brawf gyrru'n ddiweddar
  • am ddychwelyd at feicio ar ôl cael seibiant
  • am uwchraddio i feic modur mwy pwerus
  • am wirio'i safonau gyrru

Mae'r hyfforddiant diwrnod llawn yn costio £20 yn unig ac yn cynnwys trafodaeth fer mewn gorsaf dân leol yn Abertawe, ac yna thaith ar y beic gan gymryd saib am ginio ysgafn ar y ffordd. 

Byddwn yn defnyddio beiciau'r beicwyr a systemau cyfathrebu'r hyfforddwyr. Cynhelir asesiadau unigol ar y ffyrdd, yn ogystal â rhoi adborth cynhwysfawr a phersonol er mwyn sefydlu arferion da a diogel. Cyflwynir tystysgrifau DVSA ar ôl cwblhau'r hyfforddiant.

Cyrsiau yn rhedeg law neu hindda , a bydd ond yn cael ei ganslo mewn amodau tywydd garw dros ben yn yr achos hwnnw bydd yn cysylltu â chi.

Dyddiad 2020

  • 15 Mawrth 2020 - Gorsaf Dân Gorseinon, West Street, Gorseinon, Abertawe SA4 4AZ.

Mae angen cyrraedd am 8.45am i gofrestru.

Book now
Archebu ar-lein

Pwysig

Dewch â'r dogfennau canlynol - nid llun gopïau yn dderbyniol:

  • trwydded yrru (y ddwy ran os oes gennych drwydded cerdyn llun)
  • tystysgrif yswiriant
  • tystysgrif MOT (os yn berthnasol)

Rhaid i bob peiriant fod mewn cyflwr addas i'r ffordd fawr.

Byddwch yn cwmpasu hyd at 100 milltir yn ystod y dydd , felly gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o danwydd ar gyfer y diwrnod cyfan . Byddwch yn derbyn cinio taleb gwerth hyd at £5.00.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM