Toglo gwelededd dewislen symudol

Dwysedd poblogaeth

Ystadegau poblogaeth Abertawe ac ardaloedd lleol.

Mae amcangyfrifon dwysedd poblogaeth Abertawe ar gael ar gyfer Abertawe a'r cyffiniau, sef Wardiau ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach (haen is a haen ganol).  Mae'r ffigyrau hyn yn deillio o rannu'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn swyddogol ag arwynebedd y tir mewn cilometrau sgwâr. Mesurir arwynebedd y tir ar y penllanw cymedrig ac eithrir ardaloedd lle mae dŵr mewndirol, fel a argymhellir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac Eurostat.

Dwysedd cyfartalog poblogaeth Dinas a Sir Abertawe yw 653 o bobl y cilometr sgwâr (amcangyfrif 2020), sef y pumed uchaf o 22 o ardaloedd awdurdod lleol Cymru (cyfartaledd: 153 o bobl y cilometr sgwâr). O fewn Abertawe, mae amcangyfrifon dwysedd poblogaeth ar lefel ward (2020) yn amrywio o 32 person y cilometr sgwâr (ar gyfer wardiau Gŵyr a Mawr) i 6,693 o bobl y cilometr sgwâr (Uplands).

Cynhwysir ffigurau dwysedd poblogaeth (a'r amcangyfrifon cyfanswm poblogaeth ac arwynebedd tir ategol) yn y ffeil sydd ar gael i'w  lawrlwytho (Excel doc) [114KB] ar y dudalen hon, sy'n cynnwys y taflenni gwaith canlynol ar wahân:

  • Dinas a Sir Abertawe, 1996 i 2020
  • Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn Abertawe, canol 2020
  • Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol yn Abertawe, canol 2020
  • Wardiau Etholiadol yn Abertawe, canol 2020
  • Awdurdodau lleol yng Nghymru, canol 2020.