Toglo gwelededd dewislen symudol

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgolion 2021/2022

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgolion 2021/2022

Tymor

Dechrau'r tymor

Gwyliau Hanner Tymor

Diwedd tymor

Diwrnodau

  DechrauDiwedd  

Hydref 2021

Dydd Iau 2 Medi

Dydd Llun 25 Hydref

Dydd Gwener 29 Hydref

Dydd Gwener 17 Rhagfyr

72

Gwanwyn 2022

Dydd Mawrth 4 Ionawr

Dydd Llun 21 Chwefror

Dydd Gwener 25 Chwefror

Dydd Gwener 8 Ebrill

64

Haf 2022

Dydd Llun 25 Ebrill

Dydd Llun 30 Mai

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dydd Gwener 22 Gorffennaf

59

Total:

195

 

Gwyliau Banc

Dydd Gwener y Groglith - Dydd Gwener 15 Ebrill 2022

Dydd Llun y Pasg - Dydd Llun 18 Ebrill 2022

Diwrnod Mai - Dydd Llun 2 Mai 2022

Gwyl Banc Gwanwyn - Dydd Llyn 30 Mai 2022

Sylwer bod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau a allai godi os yw Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfarwydd ar ddyddiadau tymhorau.

Nid yw Dinas a Sir Abertawe yn derbyn cyfrfoldeb am unrhyw golledion os oes rhaid newid trefniadau gwyliau o ganlyniad i newidiadau i'r amserlen dan gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.