Toglo gwelededd dewislen symudol

Cofrestrwch ar gyfer ein e-bost busnes

Cofrestrwch yma i dderbyn ein e-gylchlythyrau newyddion.

Mae'r cymorth busnes sydd ar gael ledled Abertawe yn newid yn barhaus, yn enwedig o ran rhaglenni ariannu. Y ffordd hawsaf a mwyaf effeithlon o gael yr wybodaeth ddiweddaraf yw drwy ein e-gylchlythyr busnes.

Rydym yn defnyddio Constant Contact i gasglu'ch data ac anfon negeseuon e-bost atoch.

Cofrestrwch i dderbyn ein diweddariadau ar ffurf e-bost busnes

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Hysbysiad Preifatrwydd Constant Contact 

Close Dewis iaith