Chwilio'r wefan
English

Help mewn Argyfwng gan y Gwasanaethau Cymdeithasol

Sut mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn gallu helpu mewn argyfwng, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer argyfyngau y tu allan i oriau arferol

Yn ystod oriau swyddfa (8.30 - 5.00 dydd Llun i ddydd Iau, 8.30 - 4.30 ar ddydd Gwener) ffoniwch y tîm perthnasol o'r rhestr hon. Bydd aelod hyfforddedig o staff yn siarad â chi dros y ffôn i asesu'r sefyllfa ac i'ch helpu i wneud trefniadau brys priodol.

Help mewn Argyfwng gan y Gwasanaethau Cymdeithasol - yn y Nos, ar Benwythnosau a Gwyliau Banc 

Mae Tîm Dyletswydd Brys yn Abertawe - y Gwasanaethau Cymdeithasol ar ddyletswydd gyda'r nos yn ystod yr wythnos (rhwng 5.00 pm ac 1.00 am Dydd Llun - Dydd Iau, a rhwng 4.30 pm ac 1.00 am ar Dydd Gwener), ac ar benwythnosau a gwyliau'r banc rhwng 9.00 am ac 1.00 am.  Rhwng 1.00 am a 9.00 am, mae un person ar ddyletswydd ar gyfer argyfyngau difrifol yn unig.

Gall y Tîm Dyletswydd Brys ond ymdopi ag argyfyngau sy'n methu aros tan y diwrnod canlynol.  Fel arfer, bydd y tîm yn rhoi gwybodaeth a chyngor i gadw'r sefyllfa'n ddiogel tan y diwrnod canlynol.  Dim ond yn yr achosion anoddaf neu frys y bydd gweithiwr cymdeithasol yn ymweld. 

Gallwch ffonio'r Tîm Dyletswydd Brys ar 01792 775501

I wybod mwy am y Tîm Dyletswydd Brys ewch i Help mewn Argyfwng gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yn y Nos, ar Benwythnosau a Gwyliau Banc (Ffeithlen 006)

Hefyd gallwch lawrlwytho/argraffu'r wybodaeth hon ar ffurf ffeithlen  PDF Document Help mewn Argyfwng gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yn y Nos, ar Benwythnosau a Gwyliau Banc (Feithlen 006) (PDF, 79KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gwasanaethau'r GIG

Os ydych yn ansicr o ran â phwy y dylech gysylltu, ceir arweiniad ar y wefan Dewis DoethYn agor mewn ffenest newydd.

Rhif ffôn gwasanaeth meddyg teulu Bwrdd Iechyd PABM y tu allan i oriau arferol yw 0300 123 9180.

Gallwch ffonio gwasanaeth Galw Iechyd y GIGYn agor mewn ffenest newydd am gyngor meddygol ar 0845 46 47.

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM