Chwilio'r wefan
English
Open book

e-Gomics

Lawrlwythwch e-gomics i'ch cyfrifiadur, eich tabled a'ch ffôn am ddim gyda RBdigital Gomics a Nofelau Graffig.

Bydd cannoedd o deitlau comic poblogaidd gan frandiau mawr ar gael i aelodau'r llyfrgell gan gynnwys Marvel, Transformers, Star Trek a Ghostbusters.

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Abertawe, bydd gennych fynediad awtomatig i'n gwasanaeth e-gomics RBdigital Gomics a Nofelau Graffig.

Os nad ydych eisoes yn aelod a hoffech fenthyca e-gomics, gallwch wneud cais i ymuno â Llyfrgelloedd Abertawe ar-lein.

Mewngofnodi/cofrestru gyda chylchgronau RBdigital Gomics a Nofelau GraffigYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth bwysig am y gwasanaeth e-gomics:

  • Mae cylchgronau RBdigital Gomics a Nofelau Graffig yn caniatáu i chi bori drwy ein casgliad o deitlau poblogaidd heb bobl yn eu rhoi ar gadw, heb gyfnodau benthyca, a heb derfyn ar nifer y cylchgronau y gallwch eu lawrlwytho.
  • Cewch ychwanegu cynifer o deitlau ag yr hoffech o dudalen casgliad cylchgronau RBdigital Gomics a Nofelau Graffig - byddant yn aros yn eich rhestr ddarllen nes i chi ddewis eu dileu.
  • Gallwch hefyd lawrlwytho ap RB Digital (ar gael ar systemau Apple, Android a Kindle Fire) o'ch siop apiau er mwyn lawrlwytho'r teitlau o'ch dewis a'u darllen all-lein ac wrth fynd o le i le!

 

Benthyca cylchgronau gan RBdigital Gomics a Nofelau Graffig

Yn anffodus ni allwch bori drwy lyfrgell gylchgronau gyfan RBdigital Gomics a Nofelau GraffigYn agor mewn ffenest newydd heb gael cyfrif neu heb fewngofnodi. 

  • Y tro cyntaf rydych yn defnyddio cylchgronau RBdigital er mwyn benthyca e-gomics, dylech greu cyfrif. Bydd angen nodi rhif eich cerdyn llyfrgell a dewis enw defnyddiwr a chyfrinair. Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arnoch bob tro y byddwch yn lawrlwytho e-gylchgrawn.
  • Dewiswch genre y cylchgrawn rydych am ei gael yng nghornel dde uchaf y dudalen er mwyn gweld teitlau yn ôl thema neu porwch drwy bob tudalen nes chi ddod o hyd i deitl sy'n dwyn eich sylw.
  • I chwilio am deitl, gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio yn y gornel cornel uchaf ar y chwith.
  • I fenthyca eitem gallwch ddefnyddio'r eicon 'benthyca nawr' ar waelod delwedd pob cylchgrawn. Mae'r eicon 'benthyca nawr' yn edrych fel pentwr o bapurau gydag arwydd +. I weld hen rifynnau, cliciwch ar y ddelwedd e-gomics.
  • Ar ôl i chi fenthyca teitl, cliciwch ar y botwm lawrlwytho. Os bydd ffenestr dros dro yn ymddangos gyda opsiynau i 'Open', 'Run' neu 'Save', sicrhewch eich bod yn dewis 'Save' neu ni chaiff yr e-gylchgrawn ei gadw ar eich cyfrifiadur yn gywir.
  • Nid oes terfyn ar y cyfnodau benthyca, felly gallwch fenthyca cynifer o gylchgronau ag y dymunwch am gyhyd ag y dymunwch.
  • Os hoffech wybod pan fydd rhifynnau newydd o gylchgrawn ar gael, gallwch greu hysbysiad e-bost ar y dudalen fenthyca.

Os ydych yn darllen eich cylchgrawn ar gyfrifiadur, Mac neu ddyfais symudol drwy borwr gwe (e.e. Google Chrome, Internet Explorer, Safari etc) ni fydd angen meddalwedd ychwanegol arnoch. Pe bai'n well gennych, mae apiau ar gael ar gyfer iPad, iPhone, Android a Kindle Fire.

Am fwy o wybodaeth neu arweiniad ar sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, mae canllawiau cyffredinol hefyd ar gael ar wefan RBdigitalYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM