Chwilio'r wefan
English
Open book

e-Gomics

Lawrlwythwch e-gomics i'ch cyfrifiadur, eich tabled a'ch ffôn am ddim gyda Comics Plus: Library Edition.

Comics Plus : Library Edition yn caniatáu mynediad diderfyn i filoedd o nofelau graffig a chomics digidol i aelodau Llyfrgelloedd Abertawe ar unrhyw ddyfais sydd wedi'i chysylltu â'r rhyngrwyd.

Os nad ydych eisoes yn aelod a hoffech fenthyg e-lyfr, gallwch wneud cais i ymuno â Llyfrgelloedd Abertawe ar-lein.

Mewngofnodi/cofrestru gyda Comics Plus: Library EditionYn agor mewn ffenest newydd (Mwy o wybodaeth am Comics Plus: Library Edition

Gwybodaeth bwysig am y gwasanaeth e-gomics:

 • Mae Comics Plus: Library Edition yn caniatáu i chi bori drwy ein casgliad o deitlau poblogaidd heb bobl yn eu rhoi ar gadw. Mae hyn yn golygu y gallwch ddarllen eich comic yn syth.
 • 7 niwrnod yw'r cyfnod benthyca. Ar ôl 7 niwrnod ni fyddwch yn gallu darllen eich comic ond, os hoffech, gallwch eu benthyca eto.
 • Gallwch hefyd lawrlwytho'r ap Comics Plus (ar gael ar systemau Apple ac Android) o'ch siop apiau er mwyn lawrlwytho'r teitlau o'ch dewis a'u darllen all-lein ac wrth fynd o le i le!
 • Mae gan bob comic oedran darllen argymelledig (5+, 9+, 13+ ac 16+). Arweiniad yn unig yw hyn, felly os ydych yn ansicr am eu haddasrwydd gwiriwch y cynnwys cyn eu rhoi i blant.

   

Benthyca comics a nofelau graffig gan Comics Plus: Library Edition

Yn anffodus ni allwch bori drwy holl lyfrgell Comics Plus: Library EditionYn agor mewn ffenest newydd heb gael cyfrif neu heb fewngofnodi. Mae dros 16,000 o gomics a llyfrau graffig gan 93 o gyhoeddwr ar gael. Mae teitlau poblogaidd yn cynnwys Angry Birds, Adventure Time, Big Nate, Dilbert a Hellboy.

 • Y tro cyntaf i chi ddefnyddio Comics Plus: Library Edition dylech greu cyfrif. Bydd angen i chi nodi rhif eich cerdyn llyfrgell a dewis enw defnyddiwr a chyfrinair. Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arnoch bob tro y byddwch yn mewngofnodi i lawrlwytho e-gomics. Os ydych wedi cofrestru i ddefnyddio gwasanaeth cylchgronau RB Digital magazine service bydd eich manylion mewngofnodi yr un peth.
 • Dewiswch genre, ystod oedran neu gyhoeddwr y comic rydych am ei gael ym mhen uchaf yr ochr chwith er mwyn gweld teitlau yn ôl thema neu porwch drwy bob tudalen nes i chi ddod o hyd i deitl sy'n dwyn eich sylw.
 • Er mwyn chwilio am deitl gallwch ddefnyddio'r blwch yn y gornel uchaf ar y dde.
 • Ar ôl i chi fenthyca eitem gallwch naill ai barhau i bori neu gallwch ddarllen y comic. 
 • Mae'r opsiwn 'My comics' ar frig y sgrîn yn rhestru'r holl gomics sydd bellach ar fenthyg gennych. Gallwch hefyd ddarllen comics o'r man hwn.

Os ydych yn darllen comic ar gyfrifiadur, Mac neu ddyfais symudol drwy borwr gwe (e.e. Google Chrome, Internet Explorer, Safari etc) ni fydd angen meddalwedd ychwanegol arnoch. Mae apiau ar gyfer iPad, iPhone ac Android hefyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM