Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am eithriad i'r terfyn sachau du

Ni ellir ailgylchu gwastraff megis gwasarn cathod, cewynnau un tro. Bydd cartrefi sy'n cael eithriad ond yn cael rhoi gwastraff/deunyddiau na ellir eu hailgylchu yn eu sachau du.

Ni chewch roi unrhyw ddeunydd y gellir ei ailgylchu mewn sachau du ychwanegol er mwyn i eithriad gael ei ganiatáu.

Mae eithriadau ar gael ar gyfer:

  • gwastraff anifeiliaid anwes 
  • cewynnau tafladwy

Os caniateir eithriad, bydd yn ddilys am flwyddyn i ddechrau a gallai'ch gwastraff gael ei fonitro. Mae amodau a thelerau'n berthnasol.