Chwilio'r wefan
English

Anfon e-byst yn ddiogel

I sicrhau na fydd data'n cael ei ryng-gipio pan gaiff e-byst eu hanfon yn allanol, mae'r cyngor wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau eraill o'r sector cyhoeddus i gyflwyno gwasanaeth e-byst diogel.

Mae e-bost yn brif offeryn cyfathrebu ac yn alluogwr allweddol ar gyfer cyfnewid data. Mae'n galluogi gweithio cydweithredol ac ymatebion cyflymach/mwy deallus i anghenion dinasyddion. Fodd bynnag, gall e-byst weithiau gynnwys data personol a sensitif a allai arwain at niwed i enw da neu niwed ariannol be pai'n cael ei golli.

Mewn byd lle rydym am drin data'n gyfrifol a bodloni gofynion y GDPR, a chan ystyried y bydd y gwasanaethau GCSx cyfredol yn dod i ben yn fuan, mae dull newydd o sicrhau diogelwch ac ansawdd e-byst wedi cael ei ddatblygu.

Gweithio gyda'n gilydd - e-byst newydd sydd wedi'u diogelu gan TLS

Mae pob un o'r sefydliadau isod wedi rhoi'r dull Transport Layer Security (TLS) diweddaraf ar waith fel y gellir anfon e-byst yn ddiogel drwy eu hamgryptio.

Protocol sy'n darparu preifatrwydd rhwng gwasanaethau cyfathrebu yw TLS. Pan fydd gweinydd a chleient Abertawe'n cyfathrebu â'i gilydd, bydd TLS sydd wedi'i ffurfweddu'n dda'n sicrhau na fydd trydydd parti'n gallu clustfeinio nac ymyrryd ag unrhyw neges.

Yn syml, gall staff anfon e-byst at unrhyw un yn y sefydliadau hyn (gan ddefnyddio ei enw a'r cyfeiriadau parth a ddangosir isod mewn teip trwm) gan wybod y byddant yn ddiogel ac ni fyddant yn cael eu rhyng-gipio. Nid oes angen i chi feddu ar gyfrif e-bost GCSx neu deipio'r gair "ENCRYPT:" ym mhennawd yr e-bost bellach er mwyn anfon e-byst sydd wedi'u hamgryptio.

Felly, er enghraifft, pe baech yn anfon e-bost at Barbara Davies yng Nghyngor Caerdydd, byddai'n rhaid i chi gynnwys enw'r parth ar ddiwedd ei chyfeiriad e-bost er mwyn i'r dull TLS weithio fel a ddangosir isod:Barbara.davies@caerdydd.gov.uk

OrganisationsDomain
adoptcymru@adoptcymru.com
Blaenau Gwent County Borough Council@blaenau-gwent.gov.uk
Bridgend County Borough Council@bridgend.gov.uk
Caerphilly County Borough Council@caerphilly.gov.uk or @caerffili.gov.uk
Cardiff Council@cardiff.gov.uk or @caerdydd.gov.uk
Cardiff Credit Union@cardiffcreditunion.co.uk
Carmarthenshire County Council@carmarthenshire.gov.uk or @sigar.gov.uk
Central South Consortium Joint Education Service@cscjes.org.uk
Ceredigion County Council@ceredigion.gov.uk or @ceredigion.llwy.cymru
Conwy County Borough Council@conwy.gov.uk
Court of Protection Enquiries@justice.gov.uk
Denbighshire County Council@denbighshire.gov.uk or @sirddinbych.gov.uk
Department of Works and Pensions@dwp.gsi.gov.uk
Flintshire County Council@flintshire.gov.uk or @siryfflint.gov.uk
Flintshire Fostering@flintshirefostering.org.uk
Gwynedd Council@gwynedd.gov.uk or @gwynedd.llyw.cymru
Home Office@homeoffice.gov.uk or @homeoffice.x.gsi.gov.uk
Isle of Anglesey County Council@anglesey.gov.uk or @ynysmon.gov.uk
Merthyr Tydfil County Borough Council@merthyr.gov.uk
Monmouthshire County Council@monmouthshire.gov.uk
Neath Port Talbot County Borough Council@neath-porttalbot.gov.uk or npt.gov.uk
Newport City Council@newport.gov.uk
Pembrokeshire County Council@pembrokeshire.gov.uk
Pembrokeshire Coast@pembrokeshirecoast.org.uk
Powys County Council@powys.gov.uk
Prison Service@hmps.gsi.gov.uk
Probation Service@probation.gsi.gov.uk
Public Guardian@publicguardian.gov.uk
Rent Officer Referrals@wales.gov.uk or @wales.gsi.gov.uk
Rhondda Cynon Taf County Borough Council@rhondda-cynon-taf.gov.uk or rctcbc.gov.uk
Rhondda Cynon Taf Pensions@rctpensions.org.uk
Shared Resource Service Wales@srswales.com
Torfaen County Borough Council@torfaen.gov.uk
Vale of Glamorgan Council@valeofglamorgan.gov.uk or bromorgannwg.gov.uk
Warwickshire County Council@warwickshire.gov.uk
Welsh Assembly@assembly.wales or @senedd.cymru
Welsh Government@gov.wales or @llyw.cymru
Welsh Revenue Authority@wra.gov.wales
Western Bay Adoption@westernbayadoption.org
WLGA@wlga.gov.uk
Working links Secure@workinglinkssecure.co.uk
Wrexham County Borough Council@wrexham.gov.uk or @wrecsam.gov.uk
  
Police 
Dyfed Powys Police@dyfed-powys.pnn.police.uk
Gwent Police@gwent.pnn.police.uk
North Wales Police@nthwales.pnn.police.uk
South Wales Police@south-wales.pnn.police.uk
  
Education 
Gower College@gowercollegeswansea.ac.uk
Swansea University@swansea.ac.uk
Hwb@Hwbcymru.net or @Hwbmail.net
Swansea Edunet@swansea.edunet.gov.uk
  
Fire 
Mid & West Wales Fire Service@mawwfire.gov.uk​​​​​
South Wales Fire Service@southwales-fire.gov.uk
  
NHS 
Wales Nhs@wales.nhs.uk
   
National Parks 
Brecon Beacons National Park@beacons-npa.gov.uk
Pembrokeshire Coast National Park@pembrokeshirecoast.org.uk

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM