Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Ffioedd llyfrgell

Cewch wybod am ffioedd cadw llyfrau, llyfrau hwyr a mwy.

Sylwer: Gellir gwneud taliadau 'chip and pin' mewn llyfrgelloedd am daliadau o £5 neu fwy yn unig.

Taliadau llyfrau a llyfrau sain hwyr (yr eitem)
Oedolion - 20c y diwrnod mae ar agor
Pensiynwyr a PTL - 10c y diwrnod mae ar agor
Plant - Dim tâl

Llogi DVD
Oedolion a Phlant - £2.20 yr wythnos
Pensiynwyr a PTL - £2.00 yr wythnos
Y DVDs Diweddaraf - £2.75 (am 2 ddiwrnod)
Setiau blwch (4 DVD neu fwy) - oedolion a phlant - £5.00 am 2 wythnos
Setiau blwch (4 DVD neu fwy) - pensiynwyr a PTL - £3.00 am 2 wythnos

Neilltuo
Mewn stoc yn Llyfrgelloedd Abertawe - Dim tâl
Trwy'r cynllun partneriaeth leol - Dim tâl (amodol ar y polisi defnydd teg)
Ddim mewn stoc (Benthyciad rhwng llyfrgelloedd a newydd) - £5.10 yr eitem
Ddim mewn stoc (Benthyciad rhwng llyfrgelloedd a newydd) pensiynwyr a PTL - £3.80 yr eitem

Ffacsio
I'r DU - £1.80 y ddalen
I weddill y byd - £3.00 y ddalen
Derbyn - 60c (10c yr un ar gyfer dalenni dilynol)

Llungopïo
Du a gwyn - 20c y ddalen
Lliw - £1.20 y ddalen

Argraffu
Du a gwyn - 20c y ddalen
Lliw - 70c y ddalen
Argraffwyr darllenwyr - 20c y ddalen

Stoc wedi'i Thynnu yn Ôl - Prisiau unigol

Ymholiadau Mynegai Cambrian - Prisiau unigol

Gwasanaethau ymchwil a ffïoedd - £15.00 am bob 30 munud*
*Sylwer: Ni chodir tâl am ymholiadau sy'n cymryd llai na hanner awr i'w hateb, er gellir codi tâl am unrhyw eitemau a ddarperir sydd wedi'u llungopïo neu eu hargraffu.

Gellir codi tâl ymchwil o £15.00 am bob hanner awr ar gyfer ymholiadau sy'n cymryd rhwng hanner awr a'r mwyafswm o ddwy awr o amser staff er mwyn ymchwilio ac ateb, gyda chost postio wedi'i ychwanegu lle bo'n briodol. Ni allwn gwblhau ymchwil manwl.

Ffoniwch staff cyfeirio'r llyfrgell ar 01792 636464 os hoffech drafod eich gofynion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM