Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffordd Ddosbarthu'r Morfa

Mae Ffordd Ddosbarthu'r Morfa wedi'i dylunio i roi hwb i adfywio Coridor Glannau Tawe o Stadiwm Liberty i Heol New Cut.

Bydd y llwybr yn dilyn hen linell Camlas Tawe cyn cysylltu â Heol y Morfa a gaiff ei diweddaru fel rhan o'r cynigion. 

Bydd Ffordd Ddosbarthu'r Morfa yn gwella mynediad i swyddi a gwasanaethau, yn agor y coridor y datblygiad, yn lleihau tagfeydd a phroblemau ansawdd aer ar yr A4067, Heol Castell-nedd yn yr Hafod ac yn gwella cysylltiadau cerdded a beicio.

Bydd y ffordd 1.7km yn cynnwys llwybr a rennir 3 metr, ar ei hyd a fydd yn cysylltu â'r llwybr cyfochrog â glannau'r afon ac yn ei ategu; disgwylir i hwn gael ei gwblhau yn y blynyddoedd nesaf yn unol â Strategaeth Coridor Glannau Tawe (2006).

Mae'r cynllun yn cael ei ddatblygu mewn camau i gyd-fynd â chynigion ailddatblygu ar hyd y ffordd ac i alinio â rhaglen ariannu fesul cam. Mae'n cynnwys darparu llwybr troed/llwybr beicio a rennir newydd a bydd yn gwella cysylltiadau â'r ardal Gwaith Copr hanesyddol gerllaw yn ogystal â'r glannau.

Ariennir y prosiect gan Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Lleol Llywodraeth Cymru a chyfraniadau gan ddatblygwyr tir cyfagos.

Gellir cael mwy o wybodaeth drwy lawrlwytho'r ffeil pdf ganlynol  Prosiect Ffordd Ddosbarthu'r Morfa (PDF) [728KB] neu drwy e-bostio transportation@swansea.gov.uk