Toglo gwelededd dewislen symudol

Fforwm Anabledd Abertawe

Mae Fforwm Anabledd Abertawe a gynhelir gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe yn fforwm a gynhelir yn annibynnol, sy'n cynnwys pobl anabl, grwpiau anabledd, sefydliadau gwirfoddol ac unigolion a diddordeb.

Mae'r fforwm yn creu lle cefnogol i bobl anabl, grwpiau anabledd, gofalwyr pobl anabl a sefydliadau'r sector gwirfoddol sy'n gweithio yn Abertawe gwrdd a rhwydweithio. Mae hefyd yn darparu llais ar y cyd ar gyfer materion anabledd ac mae'n gweithredu ar faterion sy'n peri pryder i bobl anabl yn Abertawe. Mae'r fforwm yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn. Cefnogir y fforwm gan Swyddog Datblygu Cydgynhyrchu CGGA.

Enw
Fforwm Anabledd Abertawe
Cyfeiriad
  • United Kingdom
Gwe
https://swansea-disability-forum.org.uk/
Rhif ffôn
01792 544035