Chwilio'r wefan
English
Group of people

Fforwm Landlordiaid

Rydym yn gweithio'n galed i wella perthnasoedd a rhoi cyfleoedd i landlordiaid preifat ac asiantiaid rheoli yn y ddinas.

Rydym am sicrhau bod pawb sy'n gweithio ym maes tai'r sector preifat yn cael y diweddaraf am y gyfraith, yr hyn mae'r cyngor yn ei wneud a sut gellir datblygu perthnasoedd gwell. Fel rhan o hyn, rydym yn cynnal Fforwm Landlordiaid.

Roedd y digwyddiad diweddaraf ar 16 Chwefror 2017. Mae dogfennau sy'n ymwneud â'r cyfarfod hwnnw ar gael isod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM