Chwilio'r wefan
English

Y diweddaraf am Coronafeirws - 5 Mehefin 2020

Sylwer, oherwydd y sefyllfa bresennol bu'n rhaid i ni gau rhaglen hyfforddiant gyfredol y Blynyddoedd Cynnar ar gyfer mis Ebrill i fis Medi 2020.

Ar hyn o bryd rydym yn ceisio datblygu hyfforddiant ar-lein a chyfleoedd eraill sy'n caniatáu i ni sicrhau bod y sector yn cael hyfforddiant a chymwysterau addas wrth gydymffurfio â chadw pellter cymdeithasol.

 

I gael rhagor o wybodaeth ac i ychwanegu'ch manylion er mwyn derbyn gohebiaeth am gyfleoedd hyfforddiant, e-bostiwch fis@abertawe.gov.uk 

Am ragor o wybodaeth am y pandemig Coronafeirws ac am ragor o ddiweddariadau a chyngor gan y cyngor, ewch i: Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Open book

Llyfryn Hyfforddiant Gwasnanaeth - Gwybodaeth i Deuluoedd

Comisiynir yr holl wasanaethau yn y llyfryn hwn yn allanol ac, er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y rhaglen hyfforddi'n gweithredu'n effeithlon, nid yw'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn gyfrifol am unrhyw fater sy'n ymwneud yn uniongyrchol a hwyluswyr a lleoliadau cyrsiau.

Ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe i gael cyngor neu arweiniad pellach ar faterion gofal plant eraill. Croesewir sylwadau am eich profiadau hyfforddi a'ch dymuniadau am hyfforddiant yn y dyfodol.


Sylwer:

  • Caiff yr holl gyrsiau hyn eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin.
  • Caiff nifer y lleoedd ei gyfyngu i DDAU unigolyn y lleoliad.
  • Ni ellir cadw lle cyn y dyddiadau cadw lle a nodir.
  • Os digon o rybudd am absenoldeb (h.y. 10 niwrnod gwaith), ni chodir tal.
  • Ni ddarperir bwyd a diod ar gyrsiau hyfforddi, felly awgrymir i gynrychiolwyr ddod a'r rhain gyda hwy yn ol yr angen.
  • Ar ol cwblhau'r cwrd Diogelwch Bwyd yn llwyddiannus, gall y corf dyfarnu gymryd o leiaf 3 mis i gyflwyno tystysgrifau.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM