Chwilio'r wefan
English

Y diweddaraf am Coronafeirws - 18 Mawrth 2020 (9.00am)

Gan gymryd cyngor gan y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym yn cadarnhau'r diweddariad canlynol ynghylch ein Rhaglen Hyfforddiant Gwybodaeth i deuluoedd.

O heddiw, 18 Mawrth, mewn ymateb i'r pandemig Coronafeirws (Covid-19)  cyfredol, rydym wedi penderfynu gohirio'r holl hyfforddiant a nodir yn llyfryn hyfforddiant y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd nes clywir yn wahanol. Ni fyddwn yn gallu derbyn archebion ar gyfer cyrsiau newydd ar yr adeg hon a byddwn yn ad-dalu unrhyw ffïoedd am hyfforddiant gorfodol. Gan fod hyn yn cynnwys hyfforddiant gorfodol, rydym yn ymwybodol y bydd goblygiadau posib i leoliadau. Rydym yn deall y bydd AGC yn edrych ar ein gofynion cofrestru yng ngolau'r sefyllfa bresennol a byddwn yn rhoi'r diweddaraf i chi fel y bo'n briodol.

Ymddiheuriadau, ond rwy'n gobeithio eich bod yn gwerthfawrogi yr ystyrir hyn yn gam angenrheidiol. Gobeithiwn ailagor y cyfle i archebu cyn gynted â phosib.

Darperir diweddariadau pellach drwy ein gwefan a'n sianelau cyfryngau cymdeithasol. Sylwer y gallwch gysylltu â ni drwy e-bost ggd@abertawe.gov.uk lle byddwn yn gallu ymateb i ymholiadau. Gallwch hefyd ein ffonio ar 01792 517222.

Am ragor o wybodaeth am y pandemig Coronafeirws ac am ragor o ddiweddariadau a chyngor gan y cyngor, ewch i: Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Open book

Llyfryn Hyfforddiant Gwasnanaeth - Gwybodaeth i Deuluoedd

Ebrill 2020 - Medi 2020

Comisiynir yr holl wasanaethau yn y llyfryn hwn yn allanol ac, er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y rhaglen hyfforddi'n gweithredu'n effeithlon, nid yw'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn gyfrifol am unrhyw fater sy'n ymwneud yn uniongyrchol a hwyluswyr a lleoliadau cyrsiau.

Ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe i gael cyngor neu arweiniad pellach ar faterion gofal plant eraill. Croesewir sylwadau am eich profiadau hyfforddi a'ch dymuniadau am hyfforddiant yn y dyfodol.


Sylwer:

  • Caiff yr holl gyrsiau hyn eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin.
  • Caiff nifer y lleoedd ei gyfyngu i DDAU unigolyn y lleoliad.
  • Ni ellir cadw lle cyn y dyddiadau cadw lle a nodir.
  • Os digon o rybudd am absenoldeb (h.y. 10 niwrnod gwaith), ni chodir tal.
  • Ni ddarperir bwyd a diod ar gyrsiau hyfforddi, felly awgrymir i gynrychiolwyr ddod a'r rhain gyda hwy yn ol yr angen.
  • Ar ol cwblhau'r cwrd Diogelwch Bwyd yn llwyddiannus, gall y corf dyfarnu gymryd o leiaf 3 mis i gyflwyno tystysgrifau.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM