Chwilio'r wefan
English

Bar-gaffi Footlights

Mae te a choffi, brechdanau a theisennau yn ogystal â'n hardal batio a gardd ar gael.

Mae gwasanaeth bar llawn ar gael cyn sioeau, yn ystod egwyliau ac ar ôl perfformiadau (30 munud ar ôl i'r llenni gau).

Ffoniwch 01792 478594 am fwy o wybodaeth.

Mae ein Bar-gaffi Pen To, gyda'i deras sy'n cynnig golygfeydd ar draws Abertawe, yn lle delfrydol ar gyfer cymdeithasu. Mae ein harlwywyr hefyd yn gallu paratoi bwffes ar gyfer cleientiaid hurio preifat a chynadledda. 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM