Toglo gwelededd dewislen symudol

Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Mae safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar yr A483, tua milltir i'r dwyrain o Ganol y Ddinas.

O Gyffordd 42 yr M4 (Dwyrain Abertawe), dilynwch arwyddion 'Abertawe' am ryw bedair milltir. Mae Ffordd Fabian yn daith 10 munud yn unig o'r M4. Mae safle Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus ar gyfer mynd i Abertawe o Gastell-nedd, Blaenau'r Cymoedd, Pen-y-bont a Chaerdydd. 

Lleoliad

Parcio a Theithio Ffordd Fabian, Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8LD.

Gwybodaeth Gwasanaethau Bysus (Gwasanaeth 8)

Mae'r bysus yn rhedeg bob 15 munud yn ystod y dydd rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn. Bysus modern, deulawr a hygyrch â llawr isel.

Amserlen parcio a theithio Ffordd Fabian (PDF) [67KB]

Safleoedd bysus

 • Ffordd Fabian (Y Cape Horner)
 • Ffordd Fabian (Porth SA1) 
 • Parêd y Cei (Sainsburys)
 • Sgwâr y Santes Fair (Teithiau oriau brig yn y bore o Ffordd Ffabian a theithiau oriau brig gyda'r hwyr o Ffordd Ffabian)
 • Gorsaf Fysus Dinas Abertawe

Nodweddion

 • Mae'r maes parcio ar agor rhwng 6.45am a 7.30pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
 • 529 o lefydd parcio gan gynnwys 22 o gulfannau i'r anabl; a rheseli beiciau.
 • CCTV.
 • Ardal aros amgaeedig gyda seddi, man gwybodaeth a pheiriannau lluniaeth.
 • Toiledau, gan gynnwys toiledau'r anabl a chyfleusterau newid babanod.
 • Mannau gwefru cerbydau trydan

Gwasanaeth bws wedi'i gynnal gan

First, Heol Gwyrosydd, Pen-lan, Abertawe, SA5 7BN.
Ffôn: 01792 572255 (8.00am to 6.00pm)
Ebost: cymru.customerservices@firstgroup.com

Close Dewis iaith