Chwilio'r wefan
English

Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Mae safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar yr A483, tua milltir i'r dwyrain o Ganol y Ddinas.

O Gyffordd 42 yr M4 (Dwyrain Abertawe), dilynwch arwyddion 'Abertawe' am ryw bedair milltir. Mae Ffordd Fabian yn daith 10 munud yn unig o'r M4. Mae safle Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus ar gyfer mynd i Abertawe o Gastell-nedd, Blaenau'r Cymoedd, Pen-y-bont a Chaerdydd.

Fabian way - Blue Double-Decker bus

Lleoliad:

Parcio a Theithio Ffordd Fabian, Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8LD.

Gwybodaeth Gwasanaethau Bysus: (Gwasanaeth 8)

Mae'r bysus yn rhedeg bob 15 munud yn ystod y dydd rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn. Bysus modern, deulawr a hygyrch â llawr isel.

PDF Document Amserlen Parcio a Theithio Ffordd Fabian (PDF, 95KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Safleoedd bysus:

  • Ffordd Fabian (Y Cape Horner) 
  • Ffordd Fabian (Porth SA1) 
  • Parêd y Cei  (Sainsburys)
  • Sgwâr y Santes Fair (Teithiau oriau brig yn y bore o Ffordd Ffabian a theithiau oriau brig gyda'r hwyr o Ffordd Ffabian. )
  • Gorsaf Fysus Dinas Abertawe

Nodweddion:

  • Mae'r maes parcio ar agor rhwng 6.45am a 7.30pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
  • 550 o lefydd parcio gan gynnwys 23 o gulfannau i'r anabl; a rheseli beiciau.
  • CCTV.
  • Ardal aros amgaeedig gyda seddi, man gwybodaeth a pheiriannau lluniaeth.
  • Toiledau, gan gynnwys toiledau'r anabl a chyfleusterau newid babanod.

Gwasanaeth bws wedi'i gynnal gan: 

First, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BN
Ffôn: 01792 572255 (7.00am - 10.00pm)
E-bost: cymru.customerservices@firstgroup.com

Cardiau Gostyngiadau

Gallwch gael Cardiau Gostyngiadau am ddim ac maent yn cynnig parcio am bris rhatach yn y ddau leoliad parcio a theithio. I gyflwyno cais am Gerdyn Gostyngol, e-bostiwch parcioatheithio@abertawe.gov.uk gyda'ch enw llawn, eich cyfeiriad a'ch côd post a'r lleoliad Parcio a Theithio rydych am ei ddefnyddio.

I gael gwybodaeth lawn am y Cardiau Gostyngol, gweler  PDF Document Nodiadau Arweiniol (PDF, 170KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM