Chwilio'r wefan
English

Due to lockdown restrictions in Wales, Fabian Way and Landore Park and Ride will be temporarily suspended. The last day of operation will be Saturday 24 October and the service will resume again on Monday 9 November.

 

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

 

Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Mae safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar yr A483, tua milltir i'r dwyrain o Ganol y Ddinas.

Fabian way - Blue Double-Decker bus

Lleoliad

Parcio a Theithio Ffordd Fabian, Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8LD.

O Gyffordd 42 yr M4 (Dwyrain Abertawe), dilynwch arwyddion 'Abertawe' am ryw bedair milltir. Mae Ffordd Fabian yn daith 10 munud yn unig o'r M4. Mae safle Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus ar gyfer mynd i Abertawe o Gastell-nedd, Blaenau'r Cymoedd, Pen-y-bont a Chaerdydd.

Gwybodaeth gwasanaethau bysus

Gwasanaeth 9A yn ôl ac ymlaen i ganol y ddinas a Champws Singleton Prifysgol Abertawe

Bydd bysus yn gweithredu bod 20 munud yn ystod o dydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

PDF Document 9A - Amserlen Parcio a Theithio Ffordd Fabian (PDF, 62KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Safleoedd bysus:

 • Fabian Way (Porth SA1)
 • Fabian Way (King's Road / cyn-dafarn y Cape Horner)
 • Quay Parade (Sainsbury's)
 • Gorsaf Fysus Dinas Abertawe
 • Oxford Street (y ddau safle) (o Fabian Way) neu St Helen's Road (y tri safle) (i Fabian Way)
 • Neuadd y Ddinas
 • Y Slip
 • San Helen
 • Lôn Brynmill
 • Campws Singleton

Gwasanaeth 9B yn ôl ac ymlaen i Gampws y Bae Prifysgol Abertawe

Bydd bysus yn gweithredu bob 20 munud yn ystod y dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod tymhorau'r brifysgol.

PDF Document 9B - Amserlen Parcio a Theithio Ffordd Fabian (PDF, 59KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Nodweddion

 • Mae'r maes parcio ar agor rhwng 6.45am a 7.00pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
 • 550 o lefydd parcio gan gynnwys 23 o gulfannau i'r anabl; a rheseli beiciau.
 • CCTV.
 • Ardal aros amgaeedig gyda seddi, man gwybodaeth a pheiriannau lluniaeth.
 • Toiledau, gan gynnwys toiledau'r anabl a chyfleusterau newid babanod.

Gwasanaeth bws wedi'i gynnal gan

First, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BN
Ffôn: 01792 572255 (7.00am - 10.00pm)
E-bost: cymru.customerservices@firstgroup.com

Wedi'i bweru gan GOSS iCM