Chwilio'r wefan
English
polaroid picture

Partneriaeth Tirwedd Gŵyr

Mae sefydliadau partner ar draws Gŵyr wedi derbyn cyllid gwerth £1.3m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer prosiect 4 blynedd sylweddol.

Nod Partneriaeth Tirwedd Gŵyr yw ysbrydoli pobl leol a'u helpu i ofalu am nodweddion arbennig ac unigryw Gŵyr.

Dyma rai o'r prosiectau:

  • Saffaris glan môr - archwilio pyllau trai ac addysg amgylcheddol
  • Atgyfodi digwyddiadau traddodiadol megis canu gwasael a'r Fari Lwyd
  • Cadw systemau amaethyddol canoloesol a geir ar y penrhyn
  • Prentisiaethau mewn sgiliau treftadaeth draddodiadol
  • Casglu straeon a gwybodaeth hanesyddol am y 189 o longddrylliadau o gwmpas arfordir Gŵyr
  • Cofnodi a dehongli hanes diwydiannol a diwylliannol Gŵyr
  • Cadwraeth nodweddion naturiol ac adeiledig

Mae'r prosiect wedi derbyn arian gan ffynonellau eraill hefyd:

  • Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-13 (sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig);
  • Cyfoeth Naturiol Cymru; a'r
  • Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Gower Landscape Partnership funding logos

Wedi'i bweru gan GOSS iCM