Chwilio'r wefan
English

Golff-troed Abertawe

Mae cyfleuster taro a phytio Heol Ashleigh wedi'i drawsnewid yn atyniad golff-troed

Mae Future Golf Ventures Ltd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe ar ôl cyflwyno cais llwyddiannus i gynnal y cyfleuster. Ni chwaraeir golff ar y cwrs mwyach.

Mae Golff Troed yn gymysgedd o bêl-droed a golff lle mae'r sawl sy'n chwarae'n defnyddio peli troed i anelu am dyllau mwy ar y cwrs. Dyma gwrs Golff Troed cyntaf y DU. Mae 18 twll sy'n amrywio o 45 llath i 135 llath.

Cost:
Oedolyn £8
Consesiwn (dan 16 oed, myfyrwyr â cherdyn dilys, dros 60 oed, staff gwasanaethau, PTL) £6
Tocyn teulu (2 oedolyn/2 blentyn) £24

 

Mae'r cwrs yn agor am 10.00am a bydd y gêm olaf yn dechrau awr cyn y cyfnos (i roi digon o amser i bobl gwblhau'r cwrs).

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.swanseafootgolf.com.

Parcio

Mae cyfleusterau parcio ceir ar gyfer Golff-troed ar gael yn Heol Sgeti a Blackpill fel a ddangosir ar y map isod.

Cerddwch ar hyd y promenâd tuag at y caban Golff-troed sydd yng nghanol y cwrs.

Gofynnwn i bobl fod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill y ffordd a pheidio â pharcio ar y lonydd melyn ar hyd Heol y Mwmbwls.

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM