Chwilio'r wefan
English
House with tick

Lleihewch eich bil Treth y Cyngor

Allech chi dalu llai o Dreth Gyngor?

Gostyngiad Person Sengl Treth y Cyngor

Oes gennych hawl i ostyngiad Person Sengl?

Gostyngiad Treth y Cyngor

Os yw'ch incwm yn isel, efallai y bydd gennych hawl i gael help gyda Threth y Cyngor.

Gostyngiadau Treth y Cyngor eraill

Gwybodaeth am hawlio Gostyngiadau Treth y Cyngor

Eithriadau rhag talu Treth y Cyngor

Ddylai'ch eiddo fod gael ei eithrio rhag Treth y Cyngor?

Gostyngiadau band Treth y Cyngor i Bobl Anabl

Oes gennych hawl i ostyngiad i berson anabl?

Gostyngiadau Treth y Cyngor i Ofalwyr

Help gyda Threth y Cyngor i ofalwyr.

Treth y cyngor i fyfyrwyr

Nid yw aelwydydd lle mae pawb yn fyfyriwr amser llawn yn gymwys ar gyfer Treth y Cyngor a byddai'r eiddo wedi'i eithrio rhag treth y cyngor.

Gostyngiadau Treth y Cyngor i Pobl sy'n Gadael Gofal

Mae'r cyngor wedi mabwysiadu Cynllun Cymorth Dewisol Treth y Cyngor ar gyfer pobl sy'n gadael gofal rhwng 18 a 25 oed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM