Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaeth siopa cludiant cymunedol Abertawe

Mae ein gwasanaeth bws cymundeol yn darparu cludiant hygyrch a hyblyg o ddrws-i-ddrws i bobl y maent am gael mynediad i siopa lleol, gwasanaethau, cyfleusterau a theithiau ymhellach i ffwrdd. Mae teithiau siopa rheolaidd arr gael.

Gwasanaethau siopa

Mae'r Gwasanaeth Siopa ar gael i gludo teithwyr rhwng 10:00 ac 13:00 ddydd Mawrth a dydd Iau ac mae'n wasanaeth bws cymunedol hygyrch o ddrws-i-ddrws fforddiadwy sy'n gwasanaethu unigolion o Benclawdd a Chlydach sydd am deithio i Barc Manwerth Fforesfach. Mae gyrwyr wrth law i helpu teithwyr i fynd ar y bws a byddant hyd yn oed yn helpu i gario'r bagiau siopa i'r drws. Derbynnir holl Gardiau Bws Consesiynol Cymru Gyfan (gan gynnwys cardiau cydymaith) ar y gwasanaeth hwn. 

Mae'r "gwasanaeth siopa" yn gweithredu ar sail drws-i-ddrws. Mae'r gwasanaeth yn amodol ar argaeledd a bydd amserlenni arweiniol yn amrywio yn ôl y galw am deithio. Mae'r "gwasanaeth siopa" yn gweithredu ar sail drws-i-ddrws. Mae'r gwasanaeth yn amodol ar argaeledd a bydd amserlenni arweiniol yn amrywio yn ôl y galw am deithio.

Yn annhebyg i wasanaethau cludiant cymunedol eraill neu dacsis, nid teithwyr sy'n cadw lle ar y gwasanaeth yn unig fydd yn cael defnyddio'r bws a byddant yn debygol o rannu'r cerbyd â theithwyr eraill sydd wedi cadw lle ymlaen llaw ac sy'n mynd i'r un lleoliad.

Bydd a gwasanaeth hwn yn gweithredu ar sail 'deialu reid'. Rhaidi deithwyr gadw lle ar y bws ymlaen llaw. Ffoniwch y swyddfa i gael manylion ar Swyddfa cludiant Cymunedol.

Gwasanaeth siopa
LlwybrDiwrnodMannau dal bws
CT1Dydd Mawrth (ac eithrio gwyliau banc)

Craig Cefn Park / Clydach (Y Mond)

Casgliad cyntaf am oddeutu 9.30am, gan gludo teithwyr i Barc Manwerthu Fforestfach, a dychwelyd o Fforestfach am oddeutu 1.00pm.

Mae'r gwasanaeth hwn AM DDIM i ddeiliaid tocynnau consesiynol.

Cadwch le erbyn canol dydd, DDYDD LLUN ar gyfer y diwrnod canlynol - 01792 522970

CT3Dydd Iau

Waunarlwydd / Penclawdd / Crofty / Llanmorlais

Casgliad cyntaf am oddeutu 9.30am, gan gludo teithwyr i Barc Manwerthu Fforestfach, a dychwelyd o Fforestfach am oddeutu 1.00pm.

Mae'r gwasanaeth hwn AM DDIM i ddeiliaid tocynnau consesiynol.

Cadwch le erbyn canol dydd DDYDD MERCHER ar gyfer y diwrnod canlynol - 01792 522970