Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaethau a darpariaeth arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau yn Abertawe sy'n cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion mwy cymhleth, gan gynnwys Canolfannau Adnoddau Dysgu ac ysgolion arbennig.

Yn Abertawe, mae lleoliad arbenigol ar gael ar gyfer dysgwyr sydd ag anghenion mwy cymhleth mewn naill ai Cyfleuster Addysgu Arbenigol (CAA) neu ysgol arbennig, sy'n darparu gofal dechrau a diwedd dydd a chymorth addysgol er mwyn sicrhau bod y plant yn cyflawni eu llawn botensial.

Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol

Beth yw'r gwasanaeth? Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Anghenion corfforol a chymhleth

Beth yw'r gwasanaeth? Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu

Beth yw'r gwasanaeth? Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Anghenion synhwyraidd

Beth yw'r gwasanaeth? Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Anawsterau dysgu penodol

Ar hyn o bryd, nid oes tim arbenigol sy'n cefnogi'r anawsterau hyn, ond gwnaed gwaith i gefnogi ysgolion i reoli anghenion disgyblion ag anawsterau llythrennedd a rhifedd penodol.

Cwnsela i blant a phobl ifanc yn Abertawe

Mae plant a phobl ifanc rhwng 5 a 25 oed sy'n byw yn Abertawe'n cael eu cefnogi'n dda a gwasanaethau cwnsela a therapi.

Anghenion dysgu cymhleth a phenodol

Beth yw'r gwasanaeth? Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Asesiadau a datganiadau AAA statudol

Beth yw'r gwasanaeth? Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Mae Gwasanaeth Seicoleg Addysg Abertawe yn ymwneud a datblygu, dysgu, cyflawniad a lles plant a phobl ifanc.

Addysg 'Plant sy'n Derbyn Gofal'

Pan fydd plentyn yn gorfod mynd i ofal, gwneir pob ymdrech i sicrhau y gall y disgybl aros yn yr ysgol y mae'n mynd iddi. Nid yw hyn bob amser yn bosib a bydd yn dibynnu ar amgylchiadau unigol.