Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaethau seibiant

Wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio, rydym wedi bod yn ystyried sut gallwn agor ein darpariaeth seibiant yn y ffordd fwyaf diogel posib.

Nid yw'n bosib dychwelyd i'n gwasanaeth fel yr oedd cyn y pandemig ar hyn o bryd.

Rydym bellach mewn sefyllfa i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am drefniadau seibiant a ddarperir gan Gyngor Abertawe.

Darllenwch y wybodaeth isod:

Ty Cila respite arrangements letter - July 2021 (PDF) [66KB]

Gwybodaeth i unigolion, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol - Awst 2021 (PDF) [97KB]

 

Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth

Canolfan gofalwyr Abertawe

Fforwm Rhieni Ofalwyr Abertawe

Cymunedau Digidol Cymru (DCWO)

Taliad uniongyrchol

Taliadau Uniongyrchol a Covid-19 Cwestiynau Cyffredin (PDF) [129KB]

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

 

Cwestiynau cyffredin - gwasanaethau seibiant

Rydym wedi llunio rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am wasanaethau seibiant.