Chwilio'r wefan
English

Dysgu Gydol Oes - Gweithdy drymio

Ymunwch â'n gweithdy, dysgu sgil newydd a chael hwyl.

(A012118.PM)

Dim gwybodaeth flaenorol am gerddoriaeth, dim angen gallu chwarae, dim angen drymiau. Bydd y gweithdy hwn yn eich tywys trwy'r broses o ddefnyddio drymiau byrfyfyr, wedi'u cydosod o eitemau y byddwch yn dod o hyd iddynt o amgylch y cartref. Mae drymio yn gyflym ac yn hawdd i'w ddysgu ac erbyn diwedd y gweithdy 10 wythnos hwn byddwch chi'n rhan o ensemble drymio.

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddod o hyd i'ch rhythm eich hun.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Canllawiau fideo wedi'u recordio ymlaen llaw,
  • Taflenni y gellir eu hargraffu,
  • Sesiynau grŵp ar-lein byw i ymarfer gyda'i gilydd.

Dyddiad dechrau: Dydd Gwener15 Ionawr 2021.

Sesiynau byw ar-lein pob ddydd Gwener 1.00pm - 3.00pm.

 


Bydd y cwrs 10 wythnos ar-lein hwn yn cynnwys canllawiau sesiwn y gellir eu hargraffu, taflenni ac aseiniadau.

Darperir gwersi trwy Google Classrooms. Darperir tiwtorial fideo i helpu myfyrwyr i gael mynediad i Google Classrooms.

Nodwch: bydd angen cyfrif Google ar fyfyrwyr i gael mynediad at ein hadnoddau ystafell ddosbarth. I gael help i sefydlu cyfrif Google a chyrchu ein dysgu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01792 637101.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM