Chwilio'r wefan
English

Need help getting on line? Our tutors are offering help for you or your friends and family to get online. Contact us to request a call back.

laptop

Addysg i oedolion gweithdy cyfrifiaduron

Dysgwch sgiliau sylfaenol neu cynyddwch eich gwybodaeth - ECDL ar gael.

Dewch arlein Abertawe (cyrsiau am ddim)

Am fynd ar-lein, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Mae gennym gyrsiau cyfrifiadur a sesiynau galw heibio am ddim i'ch helpu.

Gweithdy ECDL

Gweithdy 10 wythnos i helpu myfyrwyr ar eu taith i gyflawni eu Cymhwyster Trwydded Yrru Cyfrifiaduron Ewropeaidd (ECDL) Lefel Un ne Dau.

PC am ddechreuwyr cam 1 (C1)

Cwrs 10 wythnos gyda'r nod o ddatblygu sgiliau dysgwyr TG sydd a phrofiad cyfyngedig ar hyn o bryd o ddefnyddio cyfrifiaduron.

PC am ddechreuwyr cam 2 (C2)

Cwrs 10 wythnos gyda'r nod o ddatblygu sgiliau dysgwyr TG ymhellach sydd a rhywfaint o brofiad ar hyn o bryd o ddefnyddio cyfrifiaduron.

PC am ddechreuwyr cam 3 (C3)

Cwrs 10 wythnos gyda'r nod o gynyddu sgiliau dysgwyr TG sydd a dealltwriaeth gyffredinol gyda rhywfaint o brofiad o gyfrifiaduron a'u defnydd.

Gweithdy TG am rhai sy'n gwella

Darperir sesiynau gweithdy dan arweithdy dan arweiniad grwp ar gyfer y rhai sy'n dymuno deall yn well a chael mwy allan o ddefnyddio eu cyfrifiaduron (PC/Tabled).

Tabledu am ddechreuwyr

Dewch i ddeall yn well a defnyddio'ch Apple iPad neu Tabled Androed yn fwy hyderus.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM