Chwilio'r wefan
English
laptop

Addysg i oedolion gweithdy cyfrifiaduron

Dysgwch sgiliau sylfaenol neu cynyddwch eich gwybodaeth - ECDL ar gael.

Dewch arlein Abertawe (cyrsiau am ddim)

Am fynd ar-lein, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Mae gennym gyrsiau cyfrifiadur a sesiynau galw heibio am ddim i'ch helpu.

PC i Ddechreuwyr (Cam 1)

Cwrs 10 wythnos wedi'i anelu tuag at ddatblygu sgiliau dysgwyr TG sydd â phrofiad cyfyngedig ar hyn o bryd wrth ddefnyddio cyfrifiaduron.

PC i'r rhai sy'n datblygu (Cam 2)

Cwrs 10 wythnos wedi'i anelu at ddatblygu sgiliau pellach i ddysgwyr TG sydd â phrofiad ar hyn o bryd wrth ddefnyddio cyfrifiaduron.

Cwrs PC Canolradd (Cam 3): Symud ymlaen ar y cyfrifiadur

Mae'r cwrs 10 wythnos hwn yn gwella sgiliau dysgwyr TG sy'n meddu ar ddealltwriaeth gyffredinol â pheth profiad o gyfrifiaduron a'u defnydd.

Gweithdy TG i'r rhai sy'n gwella

Sesiynau gweithdai grwp i'r rhai sydd am wella eu dealltwriaeth a'u gallu wrth ddefnyddio eu cyfrifiaduron.

Achrediad 'ECDL' (European Computer Driving Licence): 'Flexi' (Hanfodion) neu 'Core 7'

Gweithdy Achredu "ECDL" 10 wythnos ar gyfer eich taith i gyflawni gymhwyster ECDL.

PC Cam 1, Cam 2 a Cam 3

Dyddiadau cychwyn am yr rhai sy'n dymuno fynychu pob cam - 1, 2 a 3.

Gweithdy Tabled/iPad i Ddechreuwyr (Cam 1) a Gweithdy Tabled/iPad i'r rhai sy'n gwella (Cam 2)

Dewch i ddeall yn well a defnyddio'ch Tabled iPad neu Android yn fwy hyderus.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM