Chwilio'r wefan
English
+ sign

Gweithffyrdd+

Bydd Gweithffyrdd+, dan arweiniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot, yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd profiad gwaith â thâl i 4,000 o bobl ddi-waith yn y tymor hir i'w helpu i gael eu bywydau'n ôl ar y trywydd iawn.

Workways+ logo

Bydd cefnogaeth yn targedu cyfranogwyr sy'n byw y tu allan i ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf sy'n anweithgar yn economaidd, wedi bod yn ddi-waith yn y tymor hir neu sydd â rhwystrau i'w goresgyn. Bydd Gweithffyrdd+ yn helpu cyfranogwyr i gymryd eu camau cyntaf i ddychwelyd i'r farchnad waith.
 
Wedi'i gefnogi gan £17.3 miliwn o arian yr UE, bydd y cynllun saith mlynedd o fudd i bobl yng Nghastell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion. Darperir gweddill yr arian gan awdurdodau lleol De-orllewin Cymru sy'n rhan o gyflwyno Gweithffyrdd+.
 
Bydd Gweithffyrdd+ hefyd yn cynnig mentora un i un, cefnogaeth i chwilio am swyddi a sgiliau cyfweliad, a'r cyfle i ennill cymwysterau newydd. Bydd y gefnogaeth yn targedu unigolion y mae ganddynt gyflyrau iechyd ac anableddau sy'n cyfyngu ar eu gwaith, yn ogystal â phobl â chyfrifoldebau gofal a phobl heb lawer o sgiliau neu ddim sgiliau o gwbl.

Enw:
Gweithffyrdd+
Cyfeiriad:
Ystafell 2.7.8
Canolfan Ddinesig
Abertawe
SA1 3SN
United Kingdom
Ffôn:
01792 637112

European social fund logo

Wedi'i bweru gan GOSS iCM