Toglo gwelededd dewislen symudol

Ydych chi'n gweithio gyda chraffu?

Os gofynnwyd i chi roi tystiolaeth i Bwyllgor y Rhaglen Graffu neu mewn cyfarfod craffu arall neu os ydych yn aelod cyfetholedig, yna bydd y dudalen hon yn rhoi'r wybodaeth berthnasol i chi.

Mae'r canllawiau isod yn rhoi amlinelliad o sut mae craffu'n gweithio yn Abertawe. Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses graffu. Mae'r canllaw i dystion yn amlinellu'n benodol yr hyn a ddisgwylir gennych pan ofynnir i chi roi tystiolaeth i graffu.

Sut y gall y cyhoedd gymryd rhan mewn gwaith craffu?

Os ydych yn aelod o'r cyhoedd ac yr hoffech gymryd rhan mewn gwaith craffu, mae sawl ffordd y gallwch wneud hyn.

Canllaw i aelodau cyfetholedig paneli a gweithgorau Craffu

Mae'r arweiniad hwn ar gyfer unrhyw un y gofynnwyd iddo ymuno â phanel neu weithgor craffu fel aelod cyfetholedig.

Canllaw i fod yn dyst mewn panel craffu neu bwyllgor rhaglen

Y rheswm y gofynnwyd i chi fod yn dyst i Bwyllgor y Rhaglen Graffu neu mewn Panel Craffu yw oherwydd eich bod yn wybodus am bwnc penodol sy'n cael ei ystyried.

Beth yw'r broses graffu?

Trefnir gwaith cyffredin tîm Craffu Abertawe gan Bwyllgor Rhaglen Graffu'r cyngor. Maent yn trefnu ac yn rheoli'r hyn y bydd Craffu'n edrych arno bob blwyddyn.