Chwilio'r wefan
English
Star

A allai eich grŵp cymunedol chi helpu dinasyddion yr UE wneud cais am statws sefydlog?

Gwybodaeth am gyfle'r Swyddfa Gartref ar gyfer grwpiau cymunedol sy'n gallu helpu dinasyddion yr UE i lenwi eu ffurflenni cais am statws sefydlog.

Mae We Are Digital yn chwilio am bartneriaid cyflwyno ar draws y DU i roi cymorth digidol i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd y bydd angen cefnogaeth wyneb yn wyneb arnynt mewn canolfan leol wrth lenwi eu ceisiadau, yn ogystal â chefnogi ymgeiswyr sy'n defnyddio ffurflenni cais UKVI eraill ar-lein. Gellir cynnal llawer o hyn mewn lleoliad lleol megis llyfrgell neu ganolfan gymunedol.

Rydym yn cydnabod rôl bwysig sefydliadau cymunedol yn ein cymunedau lleol wrth iddynt gefnogi'r rheini â'r angen mwyaf. Er mwyn helpu'r rheini y mae angen help arnynt, gall eich rhwydwaith gofrestru i ddarparu'r gwasanaeth hwn.

Darperir hyfforddiant llawn a bydd sefydliadau cymunedol yn derbyn taliad am bob ymgeisydd y maent yn ei helpu.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch: Centres@we-are-digital.co.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM