Chwilio'r wefan
English
House

Ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer Hill View

Cyfle i fynegi'ch barn: ymgynghoriad cyn cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar dir ger Cilgant Hill View a Heol Beacons View, y Clâs, Abertawe.

Os hoffech gael yr wybodaeth hon mewn fformat gwahanol e.e. print bras, e-bostiwch Building.Services-PlanningRepresentation@swansea.gov.uk

 

Mae'r hysbysiad hwn yn gyfle i gyflwyno sylwadau'n uniongyrchol i'r datblygwr ar ddatblygiad arfaethedig cyn cyflwyno cais cynllunio i'r awdurdod cynllunio lleol. Bydd unrhyw gais cynllunio olynol yn cael ei gyhoeddi gan yr awdurdod cynllunio lleol perthnasol, ni fydd unrhyw sylwadau a ddarperir fel ymateb i'r hysbysiad hwn yn effeithio ar eich gallu i gyflwyno sylwadau i'r awdurdod cynllunio lleol am unrhyw gais cynllunio cysylltiedig. Dylech nodi y gall unrhyw sylwadau a gyflwynir gael eu rhoi ar ffeil gyhoeddus.

Hysbysir drwy hyn fod Adran Tai a Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Abertawe'n bwriadu cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad tai arfaethedig o 26 eiddo preswyl, gan gynnwys 20 o dai pâr â thair ystafell wely a 6 thŷ teras â thair ystafell wely ar dir ger Cilgant Hill View a Heol Beacons View, y Clâs, Abertawe.

Cynlluniau ac arolygon arfaethedig

PDF Document Planning Statement - Hill View (PDF, 469KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Land off Hill View Crescent site plan

Dylunio

Mae'r ddogfen hon yn dangos cynllun a steil adeiladau a ffyrdd y datblygiad arfaethedig.

PDF Document Hill View design and access statement (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Adroddiad Strategaeth Draenio

PDF Document Beaconsview Rd Drainage Report (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Datganiad trafnidiaeth

PDF Document Transport statement Hill View Crescent (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Arolygiadau ecolegol

PDF Document Preliminary Ecological Appraisal (PEA) Land at Beacons View v1.4 (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gellir dod o hyd i gynlluniau manwl datblygiad arfaethedig ar waelod y dudalen hon.

Sut i gyflwyno sylwadau

Mae angen cyflwyno sylwadau erbyn 2 Rhagfyr 2019.

Os hoffech gyflwyno sylwadau am y datblygiad arfaethedig hwn, cymerwch gip ar y cynlluniau ac yna e-bostiwch Building.Services-PlanningRepresentation@swansea.gov.uk.

Neu gallwch ysgrifennu at y: Grŵp Dylunio Pensaernïol, Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol, Heol y Gors, Cwmbwrla, Abertawe SA5 8LD.

Beth nesaf?

Caiff eich sylwadau eu hystyried cyn gwneud y penderfyniad i gyflwyno'r cais hwn ar gyfer caniatâd cynllunio ai peidio.

Efallai bydd y sylwadau rydych chi'n eu cyflwyno ar gael i'w gweld gan y cyhoedd, ond ni chaiff eich manylion, e.e. eich cyfeiriad e-bost neu'ch cyfeiriad cartref, eu dangos. Os caiff y prosiect hwn ei gyflwyno ar gyfer caniatâd cynllunio, gallwch hefyd gyflwyno sylwadau ar y cam hwnnw.

WiFi a chyfrifiaduron ar gael am ddim

Os oes angen mynediad at y we neu WiFi arnoch i weld y cynlluniau a chyflwyno'ch sylwadau, ewch i eich llyfrgell leol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM