Chwilio'r wefan
English

Hoci dan do

Hoci Dan Do yw amrywiad ar hoci cae sy'n cael ei chwarae dan do. Mae'r cae a'r goliau'n llai na'r fersiwn awyr agored. Yn gyffredinol, mae'r timau'n cynnwys pum chwaraewr ac un gôl-geidwad.

Mae'r chwaraewyr yn defnyddio'u ffyn hoci i anelu'r bêl at gôl ei wrthwynebwyr. Gellir gwthio neu anelu'r bêl yn unig - ni allwch ei fwrw.

Mae Hoci Dan Do yn gêm gyffrous, gorfforol a chyflym. Mae angen llawer o egni a chryfder corfforol i chwarae'r gêm sy'n gwella'r system gardiofasgwlaidd ac yn helpu i adeiladu a chryfhau'r cyhyrau.

Mae hefyd yn helpu i ddatblygu atgyrchion a gwella cydgysylltiad llaw a llygad.

Ble gallaf chwarae hoci dan do yn Abertawe? 

Yn eich canolfan hamdden a chwaraeon leol

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech chwarae hoci ond bod angen mwy o wybodaeth arnoch, ffoniwch y Swyddog Datblygu Hoci ar 01792 635218.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM