Toglo gwelededd dewislen symudol

Hwb Gwrychoedd Gŵyr - mae angen gwirfoddolwyr!

Rydyn ni'n darparu cyfleoedd ymarferol i bobl ddysgu am wrychoedd, a helpu i ofalu am y cynefin di-nod ond pwysig hwn.

Mae Hwb Gwrychoedd Gŵyr yn dathlu pwysigrwydd diwylliannol ac ecolegol gwrychoedd ledled Gŵyr ac Abertawe - mae gwrychoedd yn llinell fywyd i fywyd gwyllt mewn tirluniau trefol a gwledig.

Mae ein Arwyr y Gwrychoedd - gwirfoddolwyr a pherchnogion tir - yn ganolog i'r prosiect ac rydym yn chwilio am fwy o arwyr i weithio gyda nhw. Felly, os ydych am roi help llaw, dysgu sgiliau newydd neu os oes gennych wrychoedd y mae angen rhoi sylw iddynt, cysylltwch â ni

Gwirfoddoli - byddwch yn un o'n Harwyr y Gwrychoedd​​​​​​​!

O fis Chwefror bob blwyddyn bydd adar bach brodorol a chreaduriaid eraill yn ymgartrefu mewn gwrychoedd ar draws penrhyn Gŵyr. Mewn gwirionedd, mae gwefan yr RSPB yn dweud y "gall gwrychoedd gynnal hyd at 80% o'n hadar coetirol, 50% o'n mamaliaid a 30 y cant o'n hieir bach yr haf."
Mae angen Arwyr y Gwrychoedd arnom i helpu gyda'r gwaith ymarferol pwysig a fydd yn cael effaith fawr ar greaduriaid bach megis llwydiaid y gwrych, drywod, llwydfronnau ac adar coch y berllan.

Amrywiol leoliadau ym mhenrhyn Gŵyr. Darperir te a choffi, ond dewch â'ch cinio eich hun. Os oes angen i chi ddechrau neu orffen yn hwyrach/gynharach nid yw hynny'n broblem - gadewch i ni wybod.

Ni fydd diwrnodau gwirfoddoli'n digwydd oni bai fod 3 pherson neu'n fwy'n cofrestru, cadarnhewch eich presenoldeb trwy gadw lle ar-lein (does dim tâl!) neu ffonwch 01792 636992.

Diolch!

Diolch yn fawr i holl Arwyr y Gwrychoedd sydd eisoes wedi gwirfoddoli eu hamser - rydych chi'n wych! Cymerwch gip ar yr hyn y maent wedi bod yn ei wneud ar ein tudalen Facebook.

Rydym eisiau diolch i'n hariannwyr hael sy'n helpu i amddiffyn a hyrwyddo gwrychoedd Gŵyr: Natural Resources Wales, National Trust, Cyngor Abertawe, Gower SDF, The Gower Society.

Gwasanaeth e-bost - Hwb Gwrychoedd Gŵyr

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost Hwb Gwrychoedd Gŵyr am ddim.

Arwyr y Gwrychoedd

Mae ein cymuned o arwyr y gwrychoedd wrth wraidd Hwb Gwrychoedd Gŵyr. Dyma'r perchnogion tir a'r gwirfoddolwyr sy'n gweithio gyda ni.
Close Dewis iaith