Chwilio'r wefan
English
Family in hand

Cyrsiau hyfforddiant i weithwyr y sector gofal plant a gofalwyr

Cyrsiau ar gael i'r rhai sy'n gweithio yn y sector gofal plant.

Mae cyrsiau ar gael am ddim i'r grwpiau o bobl ganlynol. Mae gan dudalen pob cwrs barth o'r enw 'pwy all ddod' er eglurder.

  • Staff amlasiantaeth a darparwyr a gomisiynwyd
  • Staff mewnol a gweithwyr cymdeithasol plant
  • Gofalwyr maeth prif ffrwd (a rhwydwaith cefnogi estynedig gofalwr os yw hyfforddiant wedi'i nodi fel angen)
  • Gofalwyr sy'n aelodau o'r teulu neu'n ffrindiau/berthnasau (a rhwydwaith cefnogi estynedig gofalwr os yw hyfforddiant wedi'i nodi fel angen)
  • Gofalwyr â gorchymyn gwarcheidwaeth arbennig 
  • Mabwysiadwyr â gweithiwr cymdeithasol neilltuedig 
  • Gweithwyr preswyl gofal plant mewnol sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Staff sydd wedi cofrestru ar gyfer cymhwyster FfCCh sy'n berthnasol i'w swydd.

Straen a hunanofal

Mae'r sesiynau hyn yn cynnwys ymarferion ymlacio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM