Chwilio'r wefan
English
ABC blocks

Iechyd a diogelwch mewn meithrinfeydd

Cyngor ar sut i atal a rheoli heintiau mewn meithrinfeydd dydd a gofal plant.

Datblygwyd yr Offeryn Archwilio Rheoli Heintiau Lleoliadau y Blynyddoedd Cynnar gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Gymdeithas Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). 

Ei nod yw helpu meithrinfeydd a gweithwyr gofal plant proffesiynol i adolygu eu heiddo, eu polisïau a'u gweithdrefnau o ran rheoli heintiau a bydd yn helpu i sicrhau eich bod yn bodloni'r safonau arfer gorau cyfredol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM