Chwilio'r wefan
English
galon

Addysg i oedolion - iechyd a lles chyrsiau

Gofalwch am eich meddwl, eich corff a'ch ysbryd gyda myfyrdod neu ioga.

Myfyrio

Dosbarthiadau wedi'u strwythuro i bawb, boed yn brofiadol neu'n amhrofiadol. Gallwn ddysgu i oresgyn meddyliau negyddol a nbod yn heddychlon ac yn hapus.

Ioga

Sut gall rhywbeth dros 5000 oed ein helpu heddiw? Mae Ioga Hatha'n cynnig ffordd gynhwysfawr i ni ymdopi â ffordd fodern o fyw.

Ymwybyddiaeth ofalgar

Dosbarthiadau wedi'u strwythuro i bawb, boed yn brofiadol neu'n amhrofiadol. Gallwn ddysgu i oresgyn meddyliau negyddol, canolbwyntio ar y funud bresennol a chyrraedd heddychlon ac hapusrwydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM